HP Designjet T1100 user manual download (Page 6 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 77
Teated Kanadas kasutatavate modemite kohta
...............................................................................
13
Teated Jaapanis kasutatavate modemite kohta
...............................................................................
13
Teated Uus-Meremaal kasutatavate modemite kohta
.....................................................................
14
Kõnetugi
..........................................................................................................................
14
Toitejuhtmeteave
.................................................................................................................................................
15
Jaapani kohta kehtiv toitejuhtmeteave
............................................................................................
15
HP välise toiteploki alalisvoolupistik
................................................................................................
15
Macrovision Corporationi teave
...........................................................................................................................
15
2
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja tööjaamade normatiivsed märkused
........................................................
16
Märkused modemi kohta
.....................................................................................................................................
16
Telekommunikatsiooniseadme heakskiitmine
.................................................................................
16
Teated USAs kasutatavate modemite kohta
....................................................................................
17
Teated Kanadas kasutatavate modemite kohta
...............................................................................
18
Jaapani modemi andmikud
...............................................................................................................
18
Teated Uus-Meremaal kasutatavate modemite kohta
.....................................................................
18
Kõnetugi
..........................................................................................................................
18
Märkused elektromagnetilise ühilduvuse kohta
.................................................................................................
19
Föderaalse sidekomitee (FCC) märkus
..............................................................................................
19
0RGLƬNDWVLRRQLG
.............................................................................................................
19
Kaablid
............................................................................................................................
20
Raadiokohtvõrgu seadmetega tooted
............................................................................
20
Austraalia telekommunikatsioonimärkus
........................................................................................
20
Brasiilias kehtiv teave
.......................................................................................................................
20
Kanada märkus
..................................................................................................................................
20
Euroopa Liidu normatiivteave
...........................................................................................................
21
Vastavusdeklaratsioon
...................................................................................................
21
Raadiofunktsiooniga seadmed (EMF)
..........................................................
22
Raadiofunktsiooniga seadmete piirangud (ainult valitud seadmed)
..........
22
Raadiosidelevi sagedusalad ja maksimaalsed tasemed (ainult teatud
mudelitel)
.....................................................................................................
22
Euroopa telefonivõrgu teatis (modem/faks)
..................................................................
22
Ergonoomikateave
..........................................................................................................
23
Saksamaa
.....................................................................................................
23
Saksamaa (saksakeelne tekst)
.....................................................................
23
Jaapani märkus
.................................................................................................................................
23
Jaapani kohta kehtiv toitejuhtmeteave
..........................................................................
23
Traadita LANi ja Bluetoothi
VHUWLƬWVHHULPLVP¿UJLVWXVHG
...............................................
23
Mehhiko märkus
................................................................................................................................
24
Lõuna-Korea märkused
.....................................................................................................................
24
Taiwani NCC-teave
.............................................................................................................................
24
vi
Sample
This manual is suitable for devices