HP Designjet T1100 user manual download (Page 57 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 77
IT ECO deklaratsioonid
Sülearvutitel veebiaadressilt
hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/
iteconotebook-o.html
.
Jaapani ohtlike ainete piirang (RoHS)
A Japanese regulatory requirement,
GHƬQHG
by
VSHFLƬFDWLRQ
JIS C 0950, 2008, mandates that manufacturers
provide Material Content Declarations for certain categories of electronic products
RƫHUHG
for sale after July
1, 2006.
To view the JIS C 0950 material declaration for this product, visit
go/jisc0950
.
Mehhiko säästliku energiakasutuse seadus
Toode on märgistatud kooskõlas Mehhiko säästliku energiakasutuse seadusega, mis nõuab tavakasutusel
(jõudeolekus) ja säästurežiimides tarbitava energia avaldamist. Teie toote
NRQƬJXUDWVLRRQ
on vaid üks
paljudest mudeliperre kuuluvate toodete
NRQƬJXUDWVLRRQLGHVW³
Selle
NRQƬJXUDWVLRRQL
puhul võib jõudeolekus
tarbitav energia märgisel esitatud väärtusest erineda. Toote tegelik energiatarve võib, olenevalt sellistest
teguritest nagu
NRQƬJXUDWVLRRQ
(valitud komponendid ja moodulid) ja kasutusviis (tehtavad toimingud,
installitud ja parajasti töötav tarkvara jne), olla Mehhiko energiamärgisel esitatud väärtusest madalam või
kõrgem.
Türgi EEE regulatsioon
Ukrania ohtlike ainete piirangu märkus (RoHS)
Seade on kooskõlas Ukraina ministrite kabineti 2008. aasta 3. detsembri otsusega nr 1057 heakskiidetud
tehnilise normi sätetega, mis käsitlevad teatud ohtlike ainete kasutamise piiranguid elektri- ja
elektroonikaseadmetes.
Perkloraatmaterjal — võib vajada erikäitlust
Vt
hazardouswaste/perchlorate
.
Käesoleva seadme reaalajas töötav kellapatarei või nööppatarei võib sisaldada perkloraati ja vajada
erikäitlust, kui ümbertöötamine või kasutusest kõrvaldamine toimub Californias.
IT ECO deklaratsioonid
47
Sample
This manual is suitable for devices