HP Designjet T1100 user manual download (Page 53 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 77
Ohtlikud ained
Aine/elemendi nimi
Plii (Pb)
Elavhõbe
(Hg)
Kaadmium
(Cd)
Kuuevalentne
kroom (Cr(VI))
Polübroomitud
bifenüül (PBB)
Polübroomitud
difenüüleetrid
(PBDE)
USB-välkmälu draiv
X
O
O
O
O
O
USB-jaotur
X
O
O
O
O
O
Veebikaamera
X
O
O
O
O
O
Juhtmevaba vastuvõtja
X
O
O
O
O
O
WiFi-kaardid
X
O
O
O
O
O
See vorm on ette valmistatud vastavalt SJ/T 11364 sätetele.
O: näitab, et mainitud ohtlike ainete sisaldus kõigis homogeensetes materjalides on GB/T 26572 nõuete piires.
X: näitab, et komponendi mainitud ohtlike ainete sisaldus vähemalt ühes homogeenses materjalis ületab GB/T 26572 nõuete piirid.
Kõik selles tabelis X-ga tähistatud osad vastavad Euroopa Liidu RoHSi direktiivile.
MÄRKUS.
Viidatud keskkonnakaitse kasutusperioodi märgis määrati vastavalt toote tavalistele kasutustingimustele (nt temperatuur
ja niiskus).
品中有害物
或元素的名称及含量
根据中国《
品有害物
限制使用管理
法》
有害物
部件名称
(Pb)
(Hg)
(Cd)
六价
(Cr(VI))
多溴
(PBB)
多溴二苯
(PBDE)
X
O
O
O
O
O
线缆
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
机箱
/
其他
X
O
O
O
O
O
卡器
X
O
O
O
O
O
软盘驱动
X
O
O
O
O
O
盘驱动
X
O
O
O
O
O
耳机
X
O
O
O
O
O
I/O PCA
X
O
O
O
O
O
键盘
X
O
O
O
O
O
液晶
示器
(LCD)
面板
X
O
O
O
O
O
CD/DVD/
软盘
O
O
O
O
O
O
内存
X
O
O
O
O
O
主板、
理器、散
X
O
O
O
O
O
Hiina ohtlike ainete piirangu märkus (RoHS)
43
Sample
This manual is suitable for devices