HP Designjet T1100 user manual download (Page 52 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 77
Hiina ohtlike ainete piirangu märkus (RoHS)
Ohtlike ainete / keemiliste elementide ja nende sisu tabel
Vastavalt Hiinas kehtivatele elektri- ja elektroonikatoodetes olevate piiratud kasutusega ohtlike ainete
haldusmeetoditele
Ohtlikud ained
Aine/elemendi nimi
Plii (Pb)
Elavhõbe
(Hg)
Kaadmium
(Cd)
Kuuevalentne
kroom (Cr(VI))
Polübroomitud
bifenüül (PBB)
Polübroomitud
difenüüleetrid
(PBDE)
Aku
X
O
O
O
O
O
Kaablid
X
O
O
O
O
O
Kaamera
X
O
O
O
O
O
Raam/muu
X
O
O
O
O
O
Välkmälu kaardi lugeja
X
O
O
O
O
O
Disketidraiv
X
O
O
O
O
O
Kõvakettadraiv
X
O
O
O
O
O
Kõrvaklapid
X
O
O
O
O
O
S/V PCAd
X
O
O
O
O
O
Klaviatuur
X
O
O
O
O
O
Vedelkristallekraan (LCD)
X
O
O
O
O
O
Andmekandja
µ&'¶'9'¶
ƮRSLNHWDV²
O
O
O
O
O
O
Mälu
X
O
O
O
O
O
Emaplaat, protsessor,
jahutusradiaatorid
X
O
O
O
O
O
Hiir
X
O
O
O
O
O
Optiline draiv
X
O
O
O
O
O
Valikuline dokkimisseade
X
O
O
O
O
O
Toiteadapter
X
O
O
O
O
O
Toitekomplekt
X
O
O
O
O
O
Toiteallikas
X
O
O
O
O
O
Kaugjuhtimine
X
O
O
O
O
O
Smart-kaardi / Java™
kaardi lugeja
X
O
O
O
O
O
Välised kõlarid
X
O
O
O
O
O
TV-tuuner
X
O
O
O
O
O
42
Peatükk 5
Sülearvutite ja tahvelarvutite keskkonnateated
Sample
This manual is suitable for devices