HP Designjet T1100 user manual download (Page 5 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 77
Sisukord
1
Sülearvutite ja tahvelarvutite normatiivsed märkused
....................................................................................
1
Juurdepääs normatiivteabe märgistele
................................................................................................................
1
Föderaalse sidekomitee (FCC) märkus
..................................................................................................................
2
0RGLƬNDWVLRRQLG
..................................................................................................................................
2
Kaablid
.................................................................................................................................................
2
Traadita ühenduse LAN-seadmete või HP mobiilse lairibaühenduse mooduliga seadmed
..............
2
Brasiilias kehtiv teave
............................................................................................................................................
3
Kanada märkused
..................................................................................................................................................
3
Euroopa Liidu normatiivteave
...............................................................................................................................
4
Vastavusdeklaratsioon
........................................................................................................................
4
Raadiofunktsiooniga seadmed (EMF)
...............................................................................
5
Raadiofunktsiooniga seadmete piirangud (ainult valitud seadmed)
...............................
5
Raadiosidelevi sagedusalad ja maksimaalsed tasemed (ainult teatud mudelitel)
.........
5
Euroopa telefonivõrgu märkus (modem/faks)
.................................................................
5
Ergonoomikateave
............................................................................................................
6
Saksamaa
........................................................................................................
6
Saksamaa (saksakeelne tekst)
.......................................................................
6
Austraalias ja Uus-Meremaal kehtiv teave
............................................................................................................
6
Hiina WWAN-võrgu teave
.......................................................................................................................................
6
Jaapani märkus
......................................................................................................................................................
7
Traadita LANi, traadita WANi ja Bluetooth®i
VHUWLƬWVHHULPLVP¿UJLVWXVHG
.........................................
7
Mehhiko märkus
.....................................................................................................................................................
7
Singapuri raadioside märkus
.................................................................................................................................
7
Lõuna-Korea märkused
.........................................................................................................................................
8
Tai traadita WWAN-seadmete kohta kehtiv teave
................................................................................................
8
Taiwani NCC-teave
..................................................................................................................................................
8
Traadita LAN 802.11a seadmed
..........................................................................................................
8
Traadita LAN 802.11 seadmed/Bluetooth-seadmed/lähitoimeseadmed
.........................................
9
Lennureisidega seotud teave
................................................................................................................................
9
Kasutaja vahetatava aku teave
.............................................................................................................................
9
Tehases pitseeritud aku märkused
.......................................................................................................................
9
Laseri vastavus
......................................................................................................................................................
9
Märkused modemi kohta
.....................................................................................................................................
10
Telekommunikatsiooniseadme heakskiitmine
.................................................................................
10
Teated USAs kasutatavate modemite kohta
....................................................................................
11
Deklaratsioonid USAs kasutatavate modemite kohta
......................................................................
12
v
Sample
This manual is suitable for devices