HP Designjet T1100 user manual download (Page 46 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 77
5
Sülearvutite ja tahvelarvutite
keskkonnateated
Käesolevas peatükis antakse ülevaade riigi- ja piirkonnapõhiste keskkonnakaitsenõuete kohta. Võimalik, et
mõned nendest teadetest ei ole teie toote puhul kohaldatavad.
Elektroonilise riistvara, pakendi ja aku utiliseerimine
HP soovitab klientidel kasutatud elektroonilise riistvara, HP originaalprindikassettide pakkematerjali ja
laetavad akud utiliseerida. Lisateavet utiliseerimisprogrammide kohta leiate veebilehelt
recycle
.
Teavet toote ringlussevõtu kohta Jaapanis leiate aadressil
jp/hardwarerecycle/
.
Erakasutuses olevate seadmete kasutusjärgne utiliseerimine
See märk näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Inimeste tervise ja keskkonna säästmise nimel
tuleb äravisatav toode tuua elektriliste ja elektrooniliste seadmete utiliseerimisega tegelevasse
kogumispunkti. Küsimuste korral pöörduge kohaliku prügikäitlusettevõtte poole või minge aadressile
recycle
.
Leelisakude kasutusest kõrvaldamine Brasiilias
Ikoon
Kirjeldus
Não descarte o
produto eletrônico
em lixo comum
Este produto eletroeletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora
estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que
em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao
ƬQDO
da vida útil deste produto, o
usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas
em lei. Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento
comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.
Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/reciclar
Brasiilias kehtiv teave riistvara ümbertöötlemise kohta
Ikoon
Kirjeldus
Este produto eletroeletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora
estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que
em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao
ƬQDO
da vida útil deste produto, o
usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas
em lei. Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento
comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.
36
Peatükk 5
Sülearvutite ja tahvelarvutite keskkonnateated
Sample
This manual is suitable for devices