HP Designjet T1100 user manual download (Page 43 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 77
Tabel 4-1
Antenni maandus
Viide
Maanduskomponent
1
Elektrilised hooldusseadmed
2
Elektrisüsteemi maanduselektroodisüsteem (NEC, punkt 250, III osa)
3
Maandusklemmid
4
Maandusjuhtmed (NEC, jaotis 810.21)
5
Antenni aktiivsõlm (NEC, jaotis 810.20)
6
Maandusklemm
7
Antenni sisseviikjuhe
Teave kaabeltelevisioonisüsteemi paigaldajale
See teade on ette nähtud kaabeltelevisioonisüsteemi (CATV) paigaldaja tähelepanu juhtimiseks USA
elektriseaduse jaotisele 820.93, kus esitatakse õige maandamise juhised ja sätestatakse, et koaksiaalkaabli
maandus tuleb ühendada hoone maandussüsteemiga kaabli sisseviigule nii lähedalt kui praktiliselt võimalik.
Teleriantenni konnektorite kaitse
33
Sample
This manual is suitable for devices