HP Designjet T1100 user manual download (Page 42 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 77
1.
Toitejuhe peab olema heaks kiidetud selle riigi tunnustatud ja volitatud hindamisagentuuri poolt, kus
toiteahel installitakse.
2.
Toitejuhtme pikkus peab olema 1,8–3,6 m (6–12 jalga). 2,0 m (6,56 jalga) või lühema toitejuhtme
läbimõõt peab olema vähemalt 0,75 mm
2
või 18 AWG. 2 meetrist (6,56 jalast) pikema toitejuhtme
läbimõõt peab olema vähemalt 1,0 mm
2
või 16 AWG.
Toitejuhe tuleks paigutada nii, et sellele ei astutaks ja et juhtme peale või vastu jäävad esemed ei suruks juhet
kokku. Erilist tähelepanu pöörake pistikule, toitevõrgu pistikupesale ja juhtme tootest väljumise kohale.
HOIATUS!
Ärge kasutage arvutit koos kahjustatud toitejuhtmega. Vahetage kahjustatud toitejuhe otsekohe
välja. Kahjustatud juhtmed võivad kasutaja ohtu seada.
Jaapani nõuded toitejuhtmele
Jaapanis kasutage ainult selle tootega kaasas olevat toitejuhet.
ETTEVAATUST.
Ärge kasutage arvutiga kaasas olnud toitejuhet ühegi muu seadmega.
Muljumisoht
HOIATUS!
Olge muljumisohuga alas tähelepanelik. Hoidke sõrmed sulguvatest osadest eemal.
Teleriantenni konnektorite kaitse
Välise teleriantenni maandus
Kui seadmega on ühendatud välisantenn või kaablisüsteem, siis veenduge, et antenn või kaablisüsteem on
elektriliselt maandatud liigpinge ja kogunevate staatiliste laengute vastu. USA seaduse National Electrical
Code, ANSI/NFPA 70, punkt 810 sisaldab teavet masti ja tugistruktuuri õige elektrilise maandamise, antenni
aktiivsõlme sisseviikjuhtme maanduse, maandusjuhtmete suuruse, antenni aktiivsõlme asukoha,
maanduselektroodidega ühendamise ning maanduselektroodide nõuete kohta.
Piksekaitse
Seadme kaitsmiseks äikese ajal (või kui seade jääb pikemaks ajaks järelevalveta või kasutamata) lahutage
toitejuhe pistikupesast ning lahutage seadmest antenn või kaablisüsteem. Nii ei saa seade kahjustada
äikesest tingitud toiteliinide liigpinge tagajärjel.
32
Peatükk 4
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja tööjaamade ohutusteave
Sample
This manual is suitable for devices