HP Designjet T1100 user manual download (Page 40 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 77
Ventilaatori teave
HOIATUS!
HOIATUS!
Hoidke kehaosad liikuvatest osadest eemal.
HOIATUS!
Hoidke kehaosad ventilaatori tiivikutest eemal.
HOIATUS!
Hoidke kehaosad liikumisteelt eemal.
Teade peakomplekti ja kuularite helitugevuse kohta
HOIATUS!
Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks vältige pikema aja vältel kõrgel helitugevusel
kuulamist.
Helitugevuse ja tasakaalustaja või muude seadete kohandamine keskmisest asendist muude asendisse võib
suurendada kõrvaklappide/kuularite väljundpinget ja helirõhutaset. Muude kui tootja poolt täpsustatud
kõrvaklappide/kuularite väljundit mõjutavate tegurite kasutamine (nt operatsioonisüsteem, tasakaalustaja
tarkvara, püsivara ja draiver) võib suurendada kõrvaklappide/kuularite väljundpinget ja helirõhutaset.
Laseriohutus
Optilise ketta seadmete või kiudoptiliste transiiveritega toodete kohta.
Toode võib olla varustatud optilise mäluseadme (nt CD- või DVD-draiviga) ja/või kiudoptilise transiiveriga.
Need sisaldavad lasereid ja
NODVVLƬWVHHULWDNVH
1. klassi lasertoodeteks vastavalt standardile IEC/EN 60825-1
ning need vastavad standardi nõuetele.
Iga lasertoode vastab USA Toidu- ja Ravimiameti eeskirjadele 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 või vastab nendele
eeskirjadele, välja arvatud hälbed, mis vastavad 24. juunil 2007. a avaldatud laserite märkusele nr 50.
HOIATUS!
Kui kasutada juhtseadiseid või teha kohandusi või tegevusi, mida ei ole kirjeldatud selles juhendis
või laserseadme installijuhendis, võib see põhjustada ohtlikku kiirgust’. Kiirgusohu vähendamiseks käituge
allkirjeldatud moel:
Ärge püüdke mooduli korpust avada. Sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi.
Ärge kasutage laserseadme puhul juhtseadiseid ega teostage kohandusi või toiminguid, mida ei ole siin
kirjeldatud.
Lubage seadet parandada ainult HP volitatud tehnikul.
Nõuded toiteallikale ja toitejuhtmete komplektile
Toiteallika I klassi maandusnõuded
Rikkevoolu eest kaitsmiseks tuleb seade ühendada maandusklemmiga. Ühendage süsteemi toitejuhe
maandatud vahelduvvoolupessa. Asendusjuhtmed ei pruugi tagada piisavat rikkekaitset. Kasutage ainult
selle toote müügikomplekti kuuluvat toitejuhet või HP Inc. heakskiidu saanud asendusjuhet.
30
Peatükk 4
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja tööjaamade ohutusteave
Sample
This manual is suitable for devices