HP Designjet T1100 user manual download (Page 36 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 77
HOIATUS!
Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või
tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimise.
HOIATUS!
Väga madala õhurõhuga ümbritsetud aku võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või
gaaside lekkimise.
Teade peakomplekti ja kuularite helitugevuse kohta
HOIATUS!
Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks vältige pikema aja vältel kõrgel helitugevusel
kuulamist.
Helitugevuse ja tasakaalustaja või muude seadete kohandamine keskmisest asendist muude asendisse võib
suurendada kõrvaklappide/kuularite väljundpinget ja helirõhutaset. Muude kui tootja poolt täpsustatud
kõrvaklappide/kuularite väljundit mõjutavate tegurite kasutamine (nt operatsioonisüsteem, tasakaalustaja
tarkvara, püsivara ja draiver) võib suurendada kõrvaklappide/kuularite väljundpinget ja helirõhutaset.
Toitejuhtmeteave
HOIATUS!
Elektrilöögiohu ja seadmete kahjustamise ohu vähendamiseks toimige järgmiselt:
Ühendage toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupessa, millele pääseb igal ajal hõlpsasti juurde.
Arvuti lahutamiseks vooluvõrgust eemaldage toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupesast.
Kui teie arvutil on kolmeviigulise pistikuga toitejuhe, ühendage see maandatud kolmeviigulisse
pistikupessa. Ärge jätke toitejuhtme maandusviiku ühendamata, ühendades näiteks kaheviigulise
adapteri. Maandusklemm on tähtis ohutusvahend.
HOIATUS!
Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat
vahelduvvooluadapterit, HP asendus-vahelduvvooluadapterit või ühilduvat vahelduvvooluadapterit, mis on
ostetud HP esindusest.
Brasiilias kehtiv teave
Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua
aterramento (três pinos), conforme a norma nbr abnt 5410,visando a segurança dos usuários contra choques
elétricos.
Klaviatuuri puhastamine
HOIATUS!
Elektrilöögi või sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge kasutage klaviatuuri
puhastamiseks tolmuimejat. Tolmuimejaga puhastamisel võib klaviatuuri pinnale sattuda majapidamistolm.
Klahvide kleepumise vältimiseks ning nende vahele sattunud tolmu, ebemete ja puru eemaldamiseks
puhastage klaviatuuri korrapäraselt. Tolmu eemaldamiseks klahvide ümbert ja alt võib kasutada
pikendusotsakuga suruõhuballooni.
Reisimisega seotud teave
HOIATUS!
Elektrilöögi, tulekahju või seadmete kahjustamise ohu vähendamiseks ärge proovige arvuti
toiteallikana kasutada tarvikute jaoks müüdavat pingemuundurit.
26
Peatükk 3
Sülearvutite ja tahvelarvutite ohutusteave
Sample
This manual is suitable for devices