HP Designjet T1100 user manual download (Page 35 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 77
3
Sülearvutite ja tahvelarvutite ohutusteave
HOIATUS!
Lugege
ohutusteavet
, et vähendada tõsiste vigastuste ohtu. Seal kirjeldatakse tööjaama
korrektset seadistamist, asetust, arvutikasutajate tervise- ja tööharjumusi ning jagatakse olulist elektrilise ja
mehaanilise turvalisuse teavet. See teave paikneb veebis aadressil
ergo
ja
dokumentatsiooni CD-l, mis on tootele lisatud.
Seadme kuumenemisega seotud hoiatusteade
HOIATUS!
Kuumusest tulenevate vigastuste või arvuti ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke arvutit
kasutamise ajal süles ega tõkestage arvuti ventilatsiooniavasid. Kasutage arvutit ainult kõval tasasel alusel.
Jälgige, et mõni muu kõva pinnaga (nt kõrvalasuv printer) või pehme pinnaga (nt padjad, vaip või riietusese)
objekt ei blokeeriks õhuvoolu liikumist ventilatsiooniavadest. Samuti ärge hoidke arvutit kasutades
vahelduvvooluadapterit vastu nahka või pehme pinnaga objekti (nt padjad, vaip või riietusese). Arvuti ja
vahelduvvooluadapter vastavad infotehnoloogiaseadmete rahvusvahelises ohutusstandardis International
Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC/EN 60950) sätestatud välispinna temperatuuri
nõuetele.
Teade võimaliku ohutusega seotud olukorra kohta
Ärge kasutage arvutit, kui märkate midagi järgmistest nähtudest (või teil on muid ohutusega seotud
probleeme): arvutist kostab raksumist, sisinat või plõksumist, tunnete tugevat lõhna või esineb suitsu. Need
on tavalised nähtused mingi sisemise elektroonikaosa rikke korral, mis toimub ohutult ja kontrollitud viisil.
Need nähtused võivad viidata ka võimalikule ohutusalasele probleemile. Ärge arvake, et tegemist on ohutu
rikkega. Lülitage arvuti välja, lahutage toiteallikast ja pöörduge abi saamiseks tehnilise toe poole.
Akuteave
HOIATUS!
Sobimatut tüüpi aku kasutamine on plahvatusohtlik. Utiliseerige akud kooskõlas asjakohaste
eeskirjadega.
HOIATUS!
Tulekahju või põletushaavade ohu vähendamiseks ärge demonteerige, purustage ega kahjustage
seadet, ärge viige väliseid ühendusi lühisesse ning vältige seadme kokkupuudet tule ja veega.
HOIATUS!
Hoidke uued ja kasutatud akud lastele kättesaamatus kohas.
HOIATUS!
Võimalike ohtude vähendamiseks tuleks arvutiga kasutada ainult arvutiga kaasas olevat akut, HP
asendusakut või ühilduvat HP esindusest tarvikuna ostetud akut. Kiire laadimist ei pruugi olla saadaval-
ühilduva või mitte-HP akut.
HOIATUS!
Keemilise põletuse ohu tõttu ei tohi akut alla neelata.
HOIATUS!
Käesolev toode sisaldab nööpakut. Juhul kui nööpaku alla neelatakse, võib see põhjustada
kõigest kahe tunni jooksul tõsiseid sisemisi põetusi, mis võivad lõppeda surmaga.
HOIATUS!
Juhul kui akupesa ei sulgu korralikult, lõpetage toote kasutamine ning hoidke see laste eest
kättesaamatus kohas.
HOIATUS!
Juhul kui arvate, et olete aku alla neelanud või see on sattunud mis tahes kehaosa sisse, võtke
kohe ühendust arstiga.
Seadme kuumenemisega seotud hoiatusteade
25
Sample
This manual is suitable for devices