HP Designjet T1100 user manual download (Page 30 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 77
Kaablid
Seade tuleb ühendada metallist RFI/EMI pistikukatetega varjestatud kaabli abil, järgimaks FCC reegleid ja
nõudeid.
Raadiokohtvõrgu seadmetega tooted
Sellele seadmele saab paigaldada juhtmevaba kohtvõrgu seadme. Seda seadet ei tohi kasutada või käitada
koos teise antenni või saatjaga.
HOIATUS!
Raadiosageduskiirguse avaldumine.
Selle seadme kiirgustase jääb alla FCC raadiosageduse
piirmäärade. Sellest hoolimata tuleb seadet kasutada viisil, mis viib potentsiaalse kontakti inimesega
miinimumini.
Tavategevuse käigus: vältimaks FCC raadiosageduskiirguse piirangute ületamist ei tohi inimesed olla
antennidele lähemal kui 20 cm (8 tolli). Raadiosideantenni asukoha tuvastamiseks vaadake arvutiga kaasas
olevaid dokumente.
Austraalia telekommunikatsioonimärkus
Arvuti peab olema ühendatud sidevõrku ühendusjuhtmega, mis vastab standardi AS/CA S008 nõuetele.
HOIATUS!
Ilma RJ11-pistmikuta modemeid, mis tarnitakse koos selle arvutiga, ei tohi paigaldada ühessegi
teise seadmesse.
Seade sisaldab raadiosaatja-vastuvõtjat. Tavakasutusel tagab raadiosagedusliku kiirguse tasemete kooskõla
Austraalia ja Uus-Meremaa standarditega 20 cm vahekaugus.
Brasiilias kehtiv teave
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em
caráter primário.
ETTEVAATUST.
A alimentação de energia é
SUHGHƬQLGD
para 220/230Vv. Se você possuir tomada elétrica de
110/115Vv, por favor, altere a chave na parte traseira do seu computador para a tensão correta.
Kanada märkus
See B-klassi digitaalseade vastab Kanadas kehtestatud häireid põhjustavaid seadmeid käsitleva määrustiku
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) nõuetele. Kui seadmel on WLAN- või Bluetooth-ühenduse tugi, vastab seade
Industry Canada litsentsivaba(de)le RSS-i standardi(te)le. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1)
seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad
põhjustada seadme töös tõrkeid.
HOIATUS!
Raadiosageduskiirgus.
Selle seadme kiiratav väljundvõimsus jääb allapoole Industry Canada
kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirväärtusi. Sellegipoolest tuleb seadet kasutada nii, et
tavakasutamisel oleks võimalik kokkupuude inimesega minimaalne.
Tavategevuse käigus: vältimaks Industry Canada raadiosageduskiirguse piirangute ületamist ei tohi inimesed
olla antennidele lähemal kui 20 cm (8 tolli). Raadiosideantenni asukoha tuvastamiseks vaadake arvutiga
kaasas olevaid dokumente.
20
Peatükk 2
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja tööjaamade normatiivsed märkused
Sample
This manual is suitable for devices