HP Designjet T1100 user manual download (Page 3 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 77
Käesolev juhend
Selles juhendis esitatud normatiiv-, ohutus- ja keskkonnateave on kooskõlas sülearvuteid, lauaarvuteid,
kõhnklientarvuteid ja isiklikke tööjaamu käsitlevate USA, Kanada ja rahvusvaheliste eeskirjadega.
Toote uusima kasutusjuhendi leiate aadressilt http://www.hp.com/support. Valige
Find your product
(Leia
toode) ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
HOIATUS!
Nii esile tõstetud tekst viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või
surma.
ETTEVAATUST.
Nii esile tõstetud tekst viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib kaasa tuua seadmete
kahjustusi või andmekadu.
MÄRKUS.
Nii esile tõstetud tekst sisaldab olulist lisateavet.
iii
Sample
This manual is suitable for devices