HP Designjet T1100 user manual download (Page 28 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 77
Teated Kanadas kasutatavate modemite kohta
See toode vastab ühenduse Industry Canada kehtestatud tehnilistele nõuetele.
REN-arvu (Ringer Equivalence Number) kasutatakse ühe telefoniliiniga ühendada lubatud seadmete
maksimaalse arvu määramiseks. Telefoniliiniga ühendatud terminalseade võib koosneda mitmest
kombineeritud seadmest, kui on täidetud nõue, mille kohaselt ei tohi REN-arv ületada viit (5). Selle
terminalseadme REN-arv on 1,0.
Jaapani modemi andmikud
Kui arvuti põhjal ei ole Jaapani
VHUWLƬWVHHULPLVW¿KLVW´
siis leiate vastava
VHUWLƬWVHHULPLVW¿KLVH
altpoolt.
Jaapani
VHUWLƬWVHHULPLVW¿KLV
LSI Corporationi PCI-SV92EX Soft modemile on järgmine:
Teated Uus-Meremaal kasutatavate modemite kohta
Seadmele teleloa andmine näitab, et Telecom kinnitab, et seade vastab minimaalsetele tingimustele, mis on
vajalikud võrku ühendamiseks. See ei näita, et Telecom on seadme heaks kiitnud. Samuti ei anna see mingit
garantiid. Loa andmine ei taga ka seda, et seade töötab nõuetekohaselt koos muude teleloa saanud
seadmemarkide ja mudelitega, ega tähenda, et seade ühildub kõigi Telecomi võrguteenustega.
Olenemata töötingimustest ei tööta seade nõuetekohaselt, kui kasutatakse ettenähtust suuremat kiirust.
Telecom ei vastuta niisuguses olukorras tekkivate probleemide eest.
Kui seadme puhul saab kasutada impulssvalimist, siis tuleb arvestada sellega, et Telecomi liinid ei pruugi alati
impulssvalimist toetada.
Kui seade kasutab mõne muu seadmega sama liini, võib impulssvalimine põhjustada helisemist või
müra, samuti võib tagajärjeks olla valeühendus. Selliste probleemide ilmnemisel
ei
peaks kasutaja Telecomi
tõrketeenusega ühendust võtma.
Teatud parameetrid, mis on vajalikud Telecomi teleloa nõuete täitmiseks, olenevad seadmega seotud
varustusest (arvuti). Seotud seade peab Telecomi
VSHWVLƬNDWVLRRQLGH
täitmiseks töötama järgmiste
parameetrite piires:
a.
Samal telefoninumbril tehakse mis tahes 30-minutilise perioodi vältel maksimaalselt 10 kõnet, kui
helistamine toimub käsitsi.
b.
Eelmise katse lõpetamise ja järgmise katse alustamise vahelisel ajal pannakse telefon vähemalt 30
sekundiks hargile.
c.
Juhul kui erinevatele numbritele helistatakse automaatselt, peab telefonitoru eelmise katse lõpetamise
ja järgmise katse alustamise vahelisel ajal hargile jääma vähemalt 5 sekundiks.
d.
Seade peab olema seadistatud vastama kõnedele 3–30 sekundi jooksul helisemisest alates (valige säte
vahemikus 2–10).
Kõnetugi
Kõik isikud, kes kasutavad seda seadet telefonikõnede salvestamiseks, peavad toimima Uus-Meremaa
seaduse kohaselt. Seadus nõuab, et vähemalt üks telefonikõnest osavõtja teaks, et kõne salvestatakse. Peale
selle tuleb täita ka 1993. aasta privaatsuse seaduses loetletud põhimõtteid, mis käsitlevad kogutava
18
Peatükk 2
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja tööjaamade normatiivsed märkused
Sample
This manual is suitable for devices