HP Designjet T1100 user manual download (Page 23 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 77
Teated Kanadas kasutatavate modemite kohta
Seade vastab valitsusasutuse Industry Canada tehnilistele
VSHWVLƬNDWVLRRQLGHOH³
Helina ekvivalentnumber (Ringer Equivalence Number ehk REN) näitab maksimaalset seadmete arvu, mida on
lubatud telefoniliidesega ühendada. Liidese lõppseade võib koosneda mis tahes seadmete kombinatsioonist,
eeldusel, et kõigi seadmete REN-numbrite summa ei ületa 5. Selle lõppseadme REN-number on 1,0.
Teated Jaapanis kasutatavate modemite kohta
Kui arvuti põhjal ei ole Jaapani
VHUWLƬWVHHULPLVW¿KLVW´
siis leiate vastava
VHUWLƬWVHHULPLVW¿KLVH
altpoolt.
Jaapani
VHUWLƬWVHHULPLVW¿KLV
andme- ja faksimodemile V.92 56K on järgmine:
Märkused modemi kohta
13
Sample
This manual is suitable for devices