HP Designjet T1100 user manual download (Page 20 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 77
See toode võib olla varustatud optilise salvestusseadmega (näiteks CD- või DVD-draiviga) ja/või kiudoptilise
transiiveriga. Kõik need laseriga varustatud seadmed liigitatakse vastavalt standardile IEC/EN 60825-1 1.
klassi lasertoodeteks ja vastavad selle standardi ohutusnõuetele.
Iga lasertoode vastab USA Tervishoiu- ja Sotsiaalministeeriumi (FDA) föderaalmääruste 21. koodeksi (DHHS
21 CFR) jaotise 1040.10 ja 1040.11 nõuetele või vastab neile nõuetele, välja arvatud erinevuste osas
vastavalt laserseadmete teatisele nr 50, 24. juunist 2007.
Märkused modemi kohta
HOIATUS!
Tulekahju, elektrilöögi ja inimeste vigastamise ohu vähendamiseks järgige alati põhilisi
ohutusabinõusid, sealhulgas järgmist:
Ärge kasutage seadet vee lähedal, näiteks vanni, pesukausi, valamu või pesuvanni juures, niiskel
keldrikorrusel või basseini ääres.
Vältige toote kasutamist äikesetormi ajal. Äike võib põhjustada elektrilööki.
Ärge kasutage seda toodet gaasilekkest teatamiseks, olles lekke lähedal.
Lahutage modemikaabel alati enne seadme korpuse avamist või isoleerimata modemikaabli,
pistikupesa või mõne sisemise komponendi puudutamist.
Kui selle tootega pole kaasas telefonijuhet, kasutage ainult nr 26 AWG- või suuremat sidejuhet.
Ärge ühendage modemi- ega telefonikaablit pessa RJ-45 (võrk).
HOIDKE NEED SUUNISED ALLES.
Telekommunikatsiooniseadme heakskiitmine
Arvuti telekommunikatsiooniseade seade on heaks kiidetud ühendamiseks telefonivõrku riikides ja
piirkondades, mille vastavusmärgis on arvuti või modemi põhjal asuval tootesildil.
Vaadake tootega kaasasolevat kasutusjuhendit veendumaks, et toode on
NRQƬJXUHHULWXG
riigi või piirkonna
jaoks, kus toode asub. Tegelikust erineva asukohariigi või -piirkonna valimine võib põhjustada teie modemi
NRQƬJXUHHULPLVW
viisil, mis rikub selle riigi või piirkonna elektroonilise side eeskirju või seadusi. Lisaks ei
pruugi modem ka korralikult töötada, kui te ei vali õiget riiki või piirkonda. Kui valite riigi ja kuvatakse teade,
mis väidab, et seda riiki või piirkonda ei toetata, pole modemi kasutamine selles riigis või piirkonnas ette
nähtud ning modemit ei tohiks kasutada.
10
Peatükk 1
Sülearvutite ja tahvelarvutite normatiivsed märkused
Sample
This manual is suitable for devices