HP Designjet T1100 user manual download (Page 2 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 77
© Copyright 2015–2017 HP Development
Company, L.P.
Bluetooth on selle omanikule kuuluv
kaubamärk ja ettevõte HP Inc. kasutab seda
litsentsi alusel. ENERGY STAR ja märk ENERGY
STAR on USA-s registreeritud märgid. Java on
ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtetele
registreeritud kaubamärk.
Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet
võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP
toodete ja teenuste garantiid on sätestatud
vastavate toodete ja teenustega kaasnevates
garantii lühiavaldustes. Käesolevas
dokumendis avaldatut ei või mingil juhul
tõlgendada täiendava garantii pakkumisena.
HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või
toimetuslike vigade ega väljajätmiste eest.
Üheksas trükk: november 2017
Esmaväljaanne: august 2015
Dokumendi number: 836854-E49
Sample
This manual is suitable for devices