HP Designjet T1100 user manual download (Page 19 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 77
Traadita LAN 802.11 seadmed/Bluetooth-seadmed/lähitoimeseadmed
Lennureisidega seotud teave
Elektroonikaseadmete kasutamist kommertslennuki pardal reguleerib
OHQQXƬUPD³
Kasutaja vahetatava aku teave
Kui aku on jõudnud oma kasutusea lõppu, ärge kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Järgige oma kohalikke
seadusi ning määrusi arvuti akude kõrvaldamise osas.
HP julgustab kliente kasutatud riistvara, HP originaal-printerikassette ja laetavaid akusid jäätmekäitlusse
andma. Lisateavet jäätmekäitluskavade kohta leiate HP veebisaidilt aadressil
recycle
.
Teavet kasutaja vahetatava aku eemaldamise kohta leiate tootega kaasas olevast kasutusjuhendist.
Tehases pitseeritud aku märkused
Selle toote akut (akusid) ei saa kasutajad ise lihtsalt vahetada. Aku eemaldamine või vahetamine võib
mõjutada garantiid. Kui aku ei hoia enam laengut, võtke ühendust toega.
Ärge visake vana akut selle kasutusea lõppedes olmejäätmete hulka. Järgige akude utiliseerimist
puudutavaid kohalikke seadusi ja eeskirju.
Laseri vastavus
HOIATUS!
Selliste juhtseadiste kasutamine või kohanduste või toimingute teostamine, mida pole lasertoote
paigaldusjuhendis kirjeldatud, võib lõppeda ohtliku kiirgusega kokkupuutumisega. Ohtliku kiirgusega
kokkupuuteohu vähendamiseks toimige järgmiselt.
Ärge püüdke mooduli korpust avada. Sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi.
Ärge kasutage laserseadme puhul juhtseadiseid ega teostage kohandusi või toiminguid, mida ei ole
lasertoote paigaldusjuhendis kirjeldatud.
Lubage seadet parandada ainult volitatud teenusepakkujal.
Lennureisidega seotud teave
9
Sample
This manual is suitable for devices