HP Designjet T1100 user manual download (Page 16 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 77
Ergonoomikateave
Saksamaa
Kui mobiilarvutit kasutatakse kontori tööjaamana kuvatöödeks, millele rakendub kuvaridirektiiv 90/270/EEC,
on vaja välist klaviatuuri. Olenevalt rakendusest ja ülesandest võib tööjaamaga võrdsete töötingimuste
saavutamiseks vaja minna sobilikku välist kuvarit.
Ref: EK1-ITB 2000 (vabatahtlik
*6±VHUWLƬNDDW²
Tüübikinnitusmärki „GS” kandvad mobiilarvutid vastavad kehtivatele ergonoomikanõuetele. Välise
klaviatuurita on need kasutatavad vaid lühiajaliste kuvaülesannete täitmiseks.
Seadme kasutamisel ebasoodsates valgustingimustes (näiteks otseses päikesevalguses) võib tekkida
peegeldus, mis halvendab nähtavust.
Saksamaa (saksakeelne tekst)
Wird ein mobiler Computer für Bildschirmarbeitsaufgaben verwendet, wo die Richtlinie 90/270/EEG
(Bildschirmarbeitsrichtlinie) anzuwenden ist, wird eine geeignete externe Tastatur notwendig. Abhängig von
der Anwendung und der Aufgabe kann ein geeigneter externer Monitor erforderlich sein, um vergleichbare
Arbeitsbedingungen zu einem stationären Arbeitsplatz zu erreichen.
Ref: EK1-ITB 2000 (freiwillige GS
=HUWLƬ]LHUXQJ²
Mobile Computer, welche das "GS" Zeichen tragen, entsprechen den ergonomischen Anforderungen und sind
nur für kurzzeitige Benutzung von Bildschirmarbeitsaufgaben geeignet.
Bei mobiler Nutzung mit ungünstigen Lichtverhältnissen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu
5HƮH[LRQHQ
und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.
Austraalias ja Uus-Meremaal kehtiv teave
Seade sisaldab raadiosaatja-vastuvõtjat. Tavakasutusel tagab raadiosagedusliku kiirguse tasemete kooskõla
Austraalia ja Uus-Meremaa standarditega 20 cm vahekaugus.
Hiina WWAN-võrgu teave
6
Peatükk 1
Sülearvutite ja tahvelarvutite normatiivsed märkused
Sample
This manual is suitable for devices