HP Designjet T1100 user manual download (Page 15 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 77
Raadiofunktsiooniga seadmed (EMF)
Toode sisaldab raadiosaatja-vastuvõtjat. Tavakasutuses olevate sülearvutite korral tagab 20 cm pikkune
vahemaa raadiosagedustasemete vastavuse ELi nõuetele. Lähemal kasutamiseks mõeldud tooted, nagu
tahvelarvutid, vastavad tüüpilistes kasutusasendites rakenduvatele EL-i nõuetele. Tooteid saab kasutada
eraldusvahemaad hoidmata, kui toote juhistes ei ole öeldud teisiti.
Raadiofunktsiooniga seadmete piirangud (ainult valitud seadmed)
ETTEVAATUST!
Standardile IEEE 802.11x vastav 5,15–5,35 GHz sagedusalaga kohtvõrk on kõigis
tabelis olevates riikides ainult siseruumides kasutamiseks. Selle WLAN-süsteemi kasutamine
välistingimustes võib põhjustada raadiosidehäireid.
ETTEVAATUST!
WiGig rakenduse püsivad paigaldised väliringimustes (57 – 66 GHz sagedusriba)
on välistatud kõikides kohtvõrgus olevates riikides.
Raadiosidelevi sagedusalad ja maksimaalsed tasemed (ainult teatud mudelitel)
Raadiotehnoloogia
Maksimaalne edastusvõimsus EIRP (mW)
Bluetooth; 2,4 GHz
100
NFC; 13,56 MHz
10
WLAN Wi-Fi 802.11x; 2,4 GHz
100
WLAN Wi-Fi 802.11x; 5 GHz
200
WWAN 4G LTE; 700/800/900/1800/2100/2600 MHz
200
WWAN 3G UTMS; 900/2100 MHz
250
WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 900 MHz
2000
WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 1800 MHz
1000
WiGig 802.11ad; 60 GHz
316
Juhtmeta laadimise Qi 110kHz - 205kHz
Alla 1 nädala
MÄRKUS.
Kasutage ainult HP toetusega tarkvaradraivereid ning õigeid riigisätteid.
Euroopa telefonivõrgu märkus (modem/faks)
Toode vastab nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise direktiivi nõuetele ja kannab vastavat CE-märgist.
Tulenevalt eri riikide ja piirkondade üldkasutatavate telefonivõrkude erinevustest ei garanteeri kinnitus
iseenesest tingimusteta edukat toimimist igas üldkasutatava telefonivõrgu lõpp-punktis. Probleemide
ilmnemisel võtke esmalt ühendust oma seadmete tarnijaga.
Euroopa Liidu normatiivteave
5
Sample
This manual is suitable for devices