HP Designjet T1100 user manual download (Page 14 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 77
Euroopa Liidu normatiivteave
Vastavusdeklaratsioon
CE-märgisega tooted vastavad ühele või mitmele järgmistest ELi direktiividest, mis võivad kohalduda.
RED 2014/53/EU; madalpinge direktiiv 2014/35/EL; elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL;
ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ; ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv 2011/65/EL
Nendele direktiividele vastavust hinnatakse rakenduvate Euroopa ühtlustatud standardite alusel.
Täieliku vastavuskinnituse leiate järgmiselt veebisaidilt:
FHUWLƬFDWHV
(Otsige toote mudeli
nimetuse või selle normatiivse mudeli numbri (ingl Regulatory Model Number – RMN) järgi, mille leiate
normatiivteabe sildilt.)
Regulatiivküsimustes võtke ühendust aadressil: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen,
Saksamaa E-post
techregshelp@hp.com
4
Peatükk 1
Sülearvutite ja tahvelarvutite normatiivsed märkused
Sample
This manual is suitable for devices