HP Designjet T1100 user manual download (Page 13 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 77
HOIATUS!
Raadiosageduskiirgus.
Selle seadme kiiratav väljundvõimsus jääb allapoole FCC kehtestatud
raadiosagedusliku kiirguse piirväärtusi. Siiski tuleb seadet kasutada nii, et tahvelarvutite ja sülearvutite
tavakasutamisel oleks võimalik kokkupuude inimesega minimaalne.
30,5 cm (12-tollise) või väiksema kuvariga tahvelarvutite või sülearvutite tavatöö käigus pidage silmas
järgmist. Vältimaks FCC kehtestatud raadiosageduskiirguse piirangute ületamist ei tohi inimesed olla
antennidele lähemal kui 2,5 cm (1 toll). Raadiosideantenni asukoha tuvastamiseks vaadake arvutiga kaasas
olevat kasutusjuhendit.
Suurema kui 30,5 cm (12-tollise) kuvariga sülearvutite tavatöö käigus pidage silmas järgmist. FCC
kehtestatud raadiosageduskiirguse piirangute ületamise vältimiseks ei tohi inimesed olla antennidele
lähemal kui 20 cm (8 tolli), seda ka siis, kui arvuti kuvar on suletud. Raadiosideantenni asukoha
tuvastamiseks vaadake arvutiga kaasas olevat kasutusjuhendit.
Brasiilias kehtiv teave
Este equipamento opera em carter secundrio, isto, no tem direito a proteo contra interferncia prejudicial,
mesmo de estaes do mesmo tipo, e no pode causar interferncia a sistemas operando em carter primrio.
Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absoro
(VSHFƬFD
referente exposio a campos eltricos,
magnticos e eletromagnticos de radiofreqncias adotados pela ANATEL.
Ao operar o dispositivo a uma distância muito próxima do seu corpo, utilize um acessório de armazenamento
não metálico para posicionar o dispositivo a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo.
Kanada märkused
See klassi B digitaalseade vastab Kanadas kehtestatud häireid põhjustavaid seadmeid käsitleva määrustiku
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) nõuetele. Kui seadmel on WLAN- või Bluetooth-ühenduse tugi, vastab seade
Industry Canada litsentsivaba(de)le RSS-i standardi(te)le. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1)
seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad
põhjustada seadme töös tõrkeid.
HOIATUS!
Kokkupuude raadiosageduskiirgusega. Selle seadme kiiratav väljundvõimsus jääb allapoole
Industry Canada kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirväärtusi. Sellegipoolest tuleb seadet kasutada
viisil, kus tavakasutamisel on potentsiaalne kokkupuude inimesega minimaalne.
30,5 cm (12-tollise) või väiksema kuvariga tahvelarvutite või sülearvutite tavatöö käigus pidage silmas
järgmist. Vältimaks võimalikke FCC kehtestatud raadiosageduskiirguse piirangute ületamist, ei tohi inimesed
olla antennidele lähemal kui 2,5 cm (1 toll). Raadiosideantenni asukoha tuvastamiseks vaadake arvutiga
kaasas olevat kasutusjuhendit.
Suurema kui 30,5 cm (12-tollise) kuvariga sülearvutite tavatöö käigus pidage silmas järgmist. Vältimaks
valitsusasutuse Industry Canada kehtestatud raadiosageduskiirguse piirangute ületamist, ei tohi inimesed
olla antennidele lähemal kui 20 cm (8 tolli), seda ka siis, kui arvuti kuvar on suletud. Raadiosideantenni
asukoha tuvastamiseks vaadake arvutiga kaasas olevat kasutusjuhendit.
ETTEVAATUST.
IEEE 802.11a, n, või ac traadita LAN-i kasutamisel on lubatud toodet kasutada ainult
siseruumides, kuna seade töötab sagedusvahemikus 5,15–5,25 GHz. Valitsusasutus Industry Canada nõuab
toote kasutamist sagedusvahemikus 5,15–5,25 GHz siseruumides, eesmärgiga vähendada potentsiaalselt
häirivaid mõjutusi sama kanali mobiilisatelliidisüsteemidele. Vahemike 5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz
põhikasutajaks on määratud suure võimsusega radar. Need radarijaamad võivad põhjustada seadmele
häireid ja/või seda kahjustada.
Seadme antennid pole vahetatavad. Kasutajapoolne sekkumine võib arvutit kahjustada.
Brasiilias kehtiv teave
3
Sample
This manual is suitable for devices