HP Designjet T1100 user manual download (Page 12 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 77
Föderaalse sidekomitee (FCC) märkus
Seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirangutele, lähtuvalt FCC määrustiku 15.
osast. Need piirangud on ette nähtud pakkumaks mõistlikku kaitset segavate häirete eest eluruumidesse
paigaldamisel. Seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata
ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosidet segavaid häireid. Kuid siiski ei ole mingit
garantiid, et konkreetsel paigaldamisel ei ilmne häireid.
Kui seade põhjustab raadio või teleri raadiosignaalide häireid, mida saab määrata seadme välja- ja
sisselülitamisel, soovitatakse kasutajal häirete lahendamiseks proovida ühte või mitut järgmistest:
meetmetest.
Muutke vastuvõtja antenni asendit või asukohta.
Suurendage seadmete ja vastuvõtja vahel olevat kaugust.
Seadme ühendamine muusse vooluringi pistikupessa kui vastuvõtja pistikupesa.
Abi saamiseks pöörduge arvuti edasimüüja või kogemustega raadio- või teleritehniku poole.
See seade vastab FCC määrustiku 15. osale. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele.
1.
Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2.
Seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka soovimatut talitlust põhjustavad häired.
Tootega seotud küsimuste korral:
Kirjutage aadressile:
HP Inc.
1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
või helistage HP telefoninumbrile 650-857-1501
– või –
E-post
techregshelp@hp.com
Seadme
LGHQWLƬWVHHULPLVHNV
viidake tootele märgitud toote-, seeria- või mudelinumbrile.
0RGLƬNDWVLRRQLG
FCC nõuab kasutaja teavitamist, et seadmele selliste muudatuste või
PRGLƬNDWVLRRQLGH
tegemine, mida HP
pole selgesõnaliselt lubanud, võib tühistada kasutaja volituse seadmega töötada.
Kaablid
Järgimaks vastavust FCC määrustikule ja eeskirjadele, tuleb seadme ühendusteks kasutada varjestatud
kaableid, millel on metallist RFI-/EMi-pistmiku katted.
Traadita ühenduse LAN-seadmete või HP mobiilse lairibaühenduse mooduliga
seadmed
See seade ei tohi paikneda koos või töötada koos mistahes antenni või saatjaga.
2
Peatükk 1
Sülearvutite ja tahvelarvutite normatiivsed märkused
Sample
This manual is suitable for devices