HP Designjet T1100 user manual download (Page 11 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 77
1
Sülearvutite ja tahvelarvutite normatiivsed
märkused
See peatükk sisaldab riigi- ja piirkonnapõhiseid normatiivseid märkusi traadita ja traadiga ühenduse kohta
ning teavet ühilduvuse kohta. Osa nendest märkustest ei pruugi teie toote korral kehtida.
Installitud võib olla üks või mitu sisseehitatud raadiovõrguseadet. Mõnes keskkonnas võib
raadiovõrguseadmete kasutamine olla piiratud. Sellised piirangud võivad kehtida nt lennukite pardal,
haiglates, lõhkeainete läheduses, ohtlikes kohtades jne. Kui te ei ole antud toote kasutamise korras kindel,
tuleks teil enne selle sisselülitamist küsida selle kasutamiseks luba.
Juurdepääs normatiivteabe märgistele
Normatiivteabe märgised, mis varustavad riikliku või piirkondliku normatiivse teabega (nt FCC ID), võivad
asuda arvuti põhjal, akusahtlis (ainult teatud mudelitel), eemaldatava hooldusluugi all (ainult teatud
mudelitel), ekraani taga või raadiovõrgu või modemi moodulil.
Teatud toodetel võivad olla ka elektroonilised normatiivsildid (e-sildid), millele pääseb juurde süsteemi BIOS-i
kaudu.
MÄRKUS.
Elektroonilised märgised ei ole kõigil toodetel saadaval.
MÄRKUS.
Seadmetel, mis pole mõeldud müügiks või kasutamiseks USA-s, ei pruugi olla FCC ID-d.
Elektrooniliste normatiivteabe märgiste kuvamiseks toimige järgmiselt:
1.
Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see.
2.
Vajutage arvuti häälestusse (Computer Setup) sisenemiseks klahvi
f10
või klahvi
esc
.
3.
Valige osutusseadme või nooleklahvide abil
Advanced
(Täpsem), valige
Electronic Labels
(Elektroonilised sildid) ja vajutage sisestusklahvi
enter
.
4.
Elektroonilise märgise vaatamiseks valige osutusseadme või nooleklahvide abil üks loetletud üksustest
ja vajutage
OK
.
MÄRKUS.
Saadaolevate elektrooniliste märgiste üksuste loend erineb olenevalt arvuti mudelist ja
installitud seadmetest.
5.
Häälestusutiliidi Computer Setup menüüdest väljumiseks muudatusi salvestamata toimige järgmiselt.
Valige ekraani paremas alanurgas suvand
Exit
(Välju) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
– või –
Valige nooleklahvide abil
Main
(Peamenüü), valige
Ignore Changes and Exit
(Eira muudatusi ja välju) ja
vajutage sisestusklahvi
enter
.
Juurdepääs normatiivteabe märgistele
1
Sample
This manual is suitable for devices