Samsung YP-53Z user manual download

Languages: Polish
Pages:24
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 24
− Odtwarzanie plików WMA, MP3, ASF
− Funkcja przenośnego dysku z danymi
− Port USB 2.0
− Nagrywanie bezpośrednie MP3
− Odbiornik radiowy FM
− Dźwięk przestrzenny 3D Sound
− Możliwość uaktualniania
− 20 godzin ciągłego odtwarzania
Sample
This manual is suitable for devices