Samsung YP-30S user manual download (Page 6 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 7
109
Dutch
108
Veiligheid
Van een groot aantal Internet-sites kunt u legale MP3-
bestanden downloaden. Hieronder staan enkele sites
waarop u MP3-bestanden kunt vinden.
Wat is SecuMax?
Met het stijgend aantal digitale multimediabestanden
maakten de aanbieders zich zorgen om het gemak
waarmee deze bestanden in strijd met internationale
copyrightwetten kunnen worden gekopieerd en
verspreid.
Deze ontwikkeling leidde tot een systeem,
SecuMax, om de door het auteursrecht beschermde
muziek te beveiligen en de bestanden op een legale
manier te kunnen gebruiken.
-
SecuMAX beschermt de door het auteursrecht
beschermde muziek tegen schendingen.
-
SecuMAX kan voor verschillende typen digitale
bestanden worden gebruikt.
-
Zie voor verdere details over SecuMAX de
website www.samsungyepp.com
Internet-site ---> www.cddb.com
-
Via het Internet worden cd-verwante muziekgegevens
van de CDDB
TM
muziek-cd-database geleverd.
-
Copyright© 1998 CDDB Inc. Alle rechten
voorbehouden.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
als u naar MP3-bestanden wilt
luisteren die zijn gecodeerd met
SecuMAX, moet u het sleutelbestand
van Internet downloaden en dit
registreren in de yepp explorer.
Is er iets mis met yepp?
De software werkt niet.
Zie pagina 105 (computeromgeving).
yepp werkt niet en er is niets te zien op het LCD-scherm.
Controleer de capaciteit van de batterij.
Controleer of de batterij goed is geplaatst (
).
De knoppen werken niet.
Controleer of de HOLD-schakelaar op HOLD (blokkeren) staat.
In de modus PLAY wordt er geen muziek afgespeeld
nadat de knop PLAY wordt ingedrukt.
Controleer of er MP3-bestanden zijn opgeslagen in
het ingebouwde geheugen.
Er kunnen geen MP3-bestanden worden gedownload.
Controleer of het stuurprogramma juist is geïnstalleerd
op de computer.
Controleer de verbinding tussen yepp en de computer.
De schermverlichting werkt niet.
Controleer de instellingen van de schermverlichting.
Wanneer de resterende spanning laag is, gaat de
schermverlichting uit.
yepp wordt steeds uitgeschakeld.
In de modus Stop wordt de stroom na vijf seconden
automatisch uitgeschakeld.
Controleer of er bestanden in zijn opgeslagen.
De speeltijd die wordt weergegeven in de modus Play
(spelen) klopt niet.
Controleer of er VBR-bestanden (Variable Bit Rate)
worden afgespeeld. VBR-bestanden worden slechts
ten dele ondersteund.
Het LCD-scherm is donker.
Controleer het contrast.
Er worden vreemde letters weergegeven.
Controleer de instellingen van het lettertype.
De volgorde van bestanden wijzigen
1. Voer yepp Explorer uit.
2. Selecteer de bestanden die u wilt verplaatsen.
3. Sleep het geselecteerde bestand naar de gewenste
plaats.
U kunt de volgorde wijzigen waarin bestanden worden
afgespeeld.
Voorzorgsmaatregelen
1. Laat het apparaat niet vallen of beklemd raken.
2. Laat er geen water inkomen.
Als de batterij nat is geworden, verwijdert u deze en
droogt u deze af met een handdoek en neemt u
contact op met het servicecentrum.
3. Houd het uit de buurt van vochtige, hete of
magnetische ruimten.
4. Reinig het niet met thinner, alcohol of benzol.
Het zou dan beschadigd kunnen raken.
Bestanden uploaden
yepp Explorer
1. Voer yepp Explorer uit.
2.
Selecteer de bestanden die u wilt uploaden en kies
[File]
[Copy to]
[PC]
.
3. Selecteer de map op de computer waarin u de
bestanden wilt opslaan.
Wanneer u spraakbestanden uploadt naar de pc, wordt
het bestandstype waarin de bestanden zijn opgeslagen
gewijzigd volgens de instellingen in
[Options]
.
Vanwege de wet op het auteursrecht kunnen MP3-
bestanden niet worden gekopieerd naar een computer.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
geüploade spraakbestanden worden opgeslagen als SC4-
bestand.
SC4-bestanden die zijn opgeslagen op een Mac, kunnen
niet worden afgespeeld. (Voor back-up)
Mac
1. Voer yepp Explorer uit.
2. Kies
[File]
[
Refresh]
.
3. Selecteer de bestanden die u op de Mac wilt
opslaan en kies
[File]
[
Copy to]
[
Mac]
.
Sample
This manual is suitable for devices