Samsung YP-30S user manual download (Page 5 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 7
107
Dutch
106
Formatteren
1. Voer yepp Explorer uit.
2. Kies
[File]
[Format]
.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
alle bestanden worden verwijderd wanneer u het
ingebouwde geheugen formatteert.
Opties instellen (pc)
yepp Explorer
Als u Opties wilt selecteren, kiest u
[Environment]
[Options]
in yepp Explorer. Kies
[OK]
om de wijziging
op te slaan.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
het verschil tussen SC4 en WAV
SC4:
u kunt het afspelen nadat u het hebt gedownload in
yepp, maar u kunt het niet afspelen op de computer.
(Voor back-up op pc)
WAV:
u kunt het afspelen op de computer, maar u kunt
het niet afspelen nadat u het hebt gedownload in yepp
(niet te converteren naar MP3).
USB-stuurprogramma handmatig
installeren
Als het USB-stuurprogramma niet automatisch wordt
geïnstalleerd, sluit u yepp aan op de pc en installeert u
het USB-stuurprogramma handmatig.
In Windows 98
Kies
[Next]
in de vensters die achtereenvolgens
verschijnen.
Start het systeem opnieuw op om het installatieproces
te voltooien.
In Windows 2000
Kies
[Next]
in de vensters die achtereenvolgens verschijnen.
Het controleren van het USB-stuurprogramma
gaat als volgt
"yepp aanzetten"
"yepp aansluiten op pc"
-USB-stuurprogramma is geïnstalleerd als er een bericht
verschijnt dat wordt gezocht naar een nieuw apparaat.
Als het USB-stuurprogramma niet is geïnstalleerd,
probeert u het nogmaals nadat u de pc opnieuw hebt
opgestart. (Als het USB-stuurprogramma nog niet is
geïnstalleerd bij de tweede poging, neemt u contact op
met uw pc-fabrikant.) Als het USB-stuurprogramma is
geïnstalleerd, verschijnt "SAMSUNG YP-30S" in [System
Properties]
[Device Manager].
Bestanden naar yepp kopiëren
1. Voer yepp Explorer uit.
Dubbel klik op het pictogram yepp Explorer op het
bureaublad.
2. Kies
[File]
[Copy to]
[Flash Memory]
.
Als u met een Mac werkt, kunt u het gewenste
lettertype selecteren voordat u het bestand kopieert.
Kies
[Environment]
[Font]
.
3. Selecteer bestanden en kopieer ze naar yepp.
4. U kunt het gewenste lettertype selecteren voordat u het
bestand kopieert. (PC)
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
Een bestand van 128 Kbps gebruikt ongeveer 1 MB
geheugen per minuut.
Directory's worden op grond van bestandsextensies
(.mp3, .sc4, …) onderverdeeld.
Open de directory om te controleren of het bestand goed
is opgeslagen.
Bestanden verwijderen
1. Voer yepp Explorer uit.
2. Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen.
3. Kies
[File]
[Delete]
.
Sample
This manual is suitable for devices