Samsung YP-30S user manual download (Page 4 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 7
105
Dutch
104
Verbinding maken met de computer
Systeemvereisten.
Pentium 133 MHz of hoger
Windows 98/ME/2000
Mac (8.6~9.1)
20 MB vrije ruimte op de harde schijf
Cd-rom-station
(double speed of hoger)
Ondersteuning voor USB-poort
VGA-scherm
1. Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de USB-
poort aan de achterzijde van de computer.
2. Schuif het onderdeksel van de yepp-speler omlaag om
het andere uiteinde van de USB-kabel in de USB-
poort aan de onderkant rechts te steken.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
Controleer of yepp Explorer is geïnstalleerd voordat u
verbinding maakt met de computer. Als "Add New Hardware
Wizard" (Wizard Nieuwe hardware toevoegen) verschijnt,
kiest u
[Cancel]
en installeert u yepp Explorer.
Zie pagina 106 als het USB-stuurprogramma niet automatisch
wordt geïnstalleerd.
De computer kan tijdelijk slecht functioneren wanneer u de
USB-kabel uit de computer trekt terwijl yepp Explorer wordt
geïnitieerd of een opdracht wordt uitgevoerd.
USB-verbindingskabel
Als het apparaat in de modus Sleep staat, drukt
u op de knop
om te controleren of het
apparaat aanstaat voordat u verdergaat.
Time
2. Manual
Handmatige tijdinstelling
Wijzig Year (jaar), Date (datum) en Time (tijd) met de
knop
/
en druk op de knop
om te selecteren.
Schermverlichting
Button
: schermverlichting is "AAN" als de knop ingedrukt is.
Auto
: schermverlichting is "AAN" volgens de huidige tijd
(18.00 ~ 7.00).
Never
: geen schermverlichting.
Kies
Never
om batterijstroom te sparen.
Bladersnelheid
Druk op de knop
/
om de bladersnelheid in te
stellen.
On:
hiermee stelt u de modus Sleep in
Off:
hiermee stelt u de modus Power Off (uit) in
Kies de modus Power Off om batterijstroom te sparen.
Contrast
Druk op de knop
/
om het contrast in te stellen.
Sleep mode
Software (Mac) installeren
Plaats de installatie-cd in de cd-romspeler.
Deze werkt alleen met MAC OS (8.6~9.1).
1. Dubbelklik op YP-30S yepp Explorer Installer.
2. Klik in elk vervolgvenster op de knop
[Next]
(Volgende).
-Als de hele installatie is voltooid, wordt de map
yepp Explorer gemaakt.
Software (pc) installeren
Plaats de installatie-cd in de cd-romspeler.
1. Kies "yepp Explorer install".
2. Klik op
[Next]
in de vensters
die achtereenvolgens
erschijnen.
2. Klik op
[Next]
in de vensters
die achtereenvolgens
verschijnen.
Plaats de installatie-cd in de cd-romspeler.
CD Ripper installeren
1. Kies "yepp CD Ripper".
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
in Windows 2000 moet u ASPI (geleverd door Adaptec)
installeren als dat niet is gebeurd. De tekst "For Windows
98/NT" (voor Windows 98/NT) verschijnt, maar het
werkt ook met Windows 2000.
Klik
Klik
Sample
This manual is suitable for devices