Samsung YP-30S user manual download (Page 3 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 7
103
Dutch
102
Tracks herhalen
Functie Track repeating (track herhalen)
1. In
MENU
selecteert u
1.Play mode
.
2. In de
PLAY MODE
gaat u met de knop
/
naar
de gewenste modus en drukt u op de knop
om
deze te selecteren.
Normal
: hiermee speelt u alle tracks eenmaal op volgorde af.
Repeat one
: hiermee herhaalt u een track.
Repeat all
: hiermee herhaalt u alle tracks.
Shuffle
: hiermee worden alle tracks in willekeurige volgorde
afgespeeld.
Intro
: hiermee worden de eerste 10 seconden van alle tracks
afgespeeld.
One
All
Intro
EQ instellen
Functie EQ
1. Selecteer in
MENU 2. Equalizer
.
2. In
EQ
gaat u met de knop
/
naar de gewenste
toon (keuze uit 8) en drukt u op de knop
om deze
te selecteren.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
DBB staat voor Dynamic Bass Booster, de technologie
waarmee de bastonen worden geïntensiveerd.
Bestanden beheren
Verwijderen
1. Selecteer in
MENU
,
3. File
2. In
File
selecteert u
Delete
en de
modus waarin het
doelbestand staat.
3. Ga naar het bestand dat u wilt verwijderen en druk op
de knop
om het te selecteren. Het bestand wordt
verwijderd.
4. Kies
Cancel
om de modus te verlaten.
Formatteren
1. Selecteer in
MENU 3. File
2. In
File
electeert u
Format
Confirm.
Kies
Cancel
om de modus te verlaten.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
u kunt ook formatteren in yepp Explorer.
Alle bestanden worden verwijderd wanneer u het
ingebouwde geheugen formatteert.
Opties aanpassen
Functie Setting
1. Selecteer in
MENU 4. Setting
2. Ga met de knop
/
naar de functie die u wilt
wijzigen en selecteer de functie met de knop
.
Display
1. Information
Play time
: hiermee wordt de huidige speeltijd aangegeven.
Remain time
: hiermee wordt de resterende speeltijd
aangegeven.
Total time
: hiermee wordt de totale speeltijd aangegeven.
Compression
: hiermee wordt de mate van compressie
aangegeven.
Free memory
: hiermee wordt de resterende geheugenruimte
aangegeven.
Display
2. Logo
Default
: "yepp"-logo
User define
:
het door de gebruiker ingestelde logo wordt afgebeeld.
None
: er wordt geen logo afgebeeld.
Display
3. Time
12Hours
: hiermee wordt de tijd weergegeven in een 12-urige weergave.
24Hours
: hiermee wordt de tijd weergegeven in een 24-urige weergave.
128
Kbps
32
MB FREE
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
de homepage van yepp (http://www.samsumgyepp.com) biedt
een programma waarmee het door de gebruiker ingestelde logo
kan worden bewerkt. U kunt het downloaden via
SUPPORT
.
Time
1. Auto
Automatische tijdinstelling
Het instellen gaat als volgt:
Stel de tijd op de pc in
Stel yepp in op Auto
Maak
verbinding met de pc
Voer yepp Explorer uit
Loop Repeating (herhaling van rij)
Functie Loop (rij)
Startpunt
Tijdens het afspelen van muziek-/spraakbestanden drukt
u kort op de knop
bij het eerste gedeelte dat u in de
rij wilt zetten.
knippert op het scherm.
Eindpunt
Druk kort op de knop
bij het laatste punt in de rij.
verschijnt in het scherm.
De rij wordt herhaaldelijk afgespeeld.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
druk kort op de knop
om de rij te
annuleren.
MENU instellen
Play mode
: hiermee selecteert u de modus Track
repeating (trackherhaling).
Equalizer
: hiermee activeert u de functie Equalizer.
File
: hiermee verwijdert of formatteert u muziek-
/spraakbestanden.
Setting
: hiermee wijzigt u de standaardinstellingsopties
van het scherm.
Exit menu
: hiermee verlaat u de modus
MENU
.
Druk langer dan 2 seconden op de knop
om naar de
modus MENU te schakelen.
Gebruik de knop
om te selecteren en de knop
/
om
door de opties te lopen.
Druk nogmaals op de knop
om de modus
MENU
te annuleren.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
In de modus
MENU
kunt u met Go up (terug) de huidige
instelling verlaten.
In de modus
MENU
wordt de modus geannuleerd wanneer u
gedurende 10 seconden geen keuze maakt.
Sample
This manual is suitable for devices