Samsung YP-30S user manual download (Page 2 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 7
Dutch
100
Met yepp naar muziek luisteren
Plaats eerst een batterij en sluit de oortelefoons aan op de
speler.
Muziek afspelen (Power On)
Muziek uitzetten (Power Off/Sleep)
Als u op de knop
drukt, verschijnt het yepp-logo en
wordt er een muziek-/spraakbestand afgespeeld.
Als u tijdens het afspelen op de knop
drukt, stopt de
muziek. Als er geen toets wordt ingedrukt, gaat het
apparaat binnen 5 seconden automatisch uit of wordt het
in de modus Sleep (slapen) gezet.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
zowel de modus Power Off (UIT) als
de modus Sleep (slapen) kunnen
worden ingesteld in de modus MENU.
(zie
p.104 )
Functies Volume / Hold instellen
Volume instellen
Druk op de knop
/
aan de zijkant om het volume
tijdens het afspelen aan te passen.
Functie HOLD
Schuif de schakelaar
aan de zijkant in de
richting van de pijl om de modus HOLD (blokkeren) te
activeren.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
het volume heeft een bereik van 00 tot 30.
Druk de knop kort in om het volume stap voor stap in te
stellen.
Druk de knop lang in om het volume doorlopend aan te
passen.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
In de modus Hold werken de toetsen niet.
Modus wijzigen
Wijzigen in modus Voice
Zet de muziek uit en druk kort op de knop
om over
te schakelen naar de modus Voice (spraak). Druk op de
knop
om af te spelen.
Wijzigen in modus Music
Stop met het afspelen van spraak en druk nogmaals kort op
de knop
om over te schakelen naar de modus Music
(muziek). Druk op de knop
om af te spelen.
Spraak opnemen
Spraak opnemen gaat als volgt:
1. Druk op de knop
om te beginnen met het opnemen
van spraak.
2. Druk op de knop
om het opnemen te
onderbreken (pause).
Druk nogmaals op de knop
om het opnemen
voort te zetten.
3. Druk op de knop
om het opnemen te stoppen.
Er wordt een nieuw spraakbestand gemaakt.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
Het opnemen gebeurt in de volgorde VI001,VI002..…
Wanneer het geheugen vol is, stopt het opnemen
automatisch.
(De beschikbare tijd wordt rechts van het midden
weergegeven wanneer het opnemen begint.)
Vanuit de modus Music (muziek) wordt overgeschakeld
naar Voice (spraak) als het opnemen van spraak wordt
gestopt.
Wanneer u spraak opneemt, dient u dit langer dan 5
seconden achter elkaar te doen.
Muziek-/spraakbestanden zoeken
Specifieke gedeelten in een track zoeken
Druk tijdens het afspelen langer dan 1 seconde op de
knop
/
om het gewenste gedeelte te zoeken
terwijl u luistert.
Laat de toets
/
los om het afspelen te
hervatten.
Muziek-/spraakbestanden zoeken in
modus PLAY (afspelen)
Druk tijdens het afspelen kort op de knop
om de
volgende track af te spelen. Druk binnen 5 seconden na het
begin kort op de knop
om de vorige track af te spelen.
Druk ruim 5 seconden na het begin kort op de knop
om het begin van de huidige track af te spelen.
Muziek-/spraakbestanden zoeken in
modus STOP
Druk op de knop
/
in de modus STOP om naar
de vorige of de volgende track te gaan.
Druk op de
knop
om af te spelen.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
anders dan bij muziekbestanden hoort u bij het zoeken naar
specifieke gedeelten in een track van spraakbestanden geen geluid.
O
p
m
e
r
k
i
n
g
:
als u de knop
binnen 5 seconden na het begin indrukt
bij VBR-bestanden, wordt niet altijd de vorige track
afgespeeld.
Bij VBR-bestanden kan de werkelijke looptijd verschillen
van die op het scherm van de speler. VBR-bestand (Variable
Bit Rate): MP3-bestand waarvan de mate van compressie
wisselt bij het afspelen.
101
Sample
This manual is suitable for devices