Samsung YH-J70SB user manual download (Page 7 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 45
13
Ekran
TR
Kontrollerin Konumu
12
Ön
Arka
LINE ÇIKIÞ Jaký
USB Kablosu Baðlantý Yuvasý
I
Kýzak Terminali
-
Sesçalarý kýzaðýn üzerine yerleþtirip, kulaklýk veya hoparlörleri de LINE ÇIKIÞ jaký üzerinden
baðlayarak müzik dinleyebilirsiniz.
-
USB sürücü adaptörü baðlý bile olsa kýzak kullanýlýrken USB sunucu fonksiyonunu kullanamazsýnýz.
Çalma/Duraklatma
Göstergesi
Ses Seviyesi
Göstergesi
Çalma Süresi
Göstergesi
Çalma Modu Göstergesi
EQ/SRS Göstergesi
Kalan Pil Göstergesi
Þarký Numarasý Ekraný
Geçerli Parça Baþlýðý
Ýlerleme Göstergesi
- Ekran resimleri sadece gösterim amaçlýdýr. Gerçek ekran daha farklý görünebilir.
Kýzak Terminali sadece 30GB'lýk modelde dahili aksesuar
olarak yer almaktadýr.
Not
Notlar
Sample
This manual is suitable for devices