Samsung YH-J70SB user manual download (Page 45 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 45
88
MEMO
Teknik Özellikler
Model
YH-J70
Dahili Bellek Kapasitesi
YH-J70 SB/SW (20GB) / YH-J70 LB/LW (30GB)
Dahili Þarj Edilebilir Pil Kapasitesi
950mAh
Voltaj
4.2V (Li-Iyon Þarj Edilebilir Pil)
Ebat/Aðýrlýk
62 X 99.8 X 16.4mm/135g
Þase
Plastik
Sinyal Gürültü Oraný
90dB 20KHz LPF ile (1KHz OdB þartlarýnda)
Kulaklýk Jaký Çýkýþ Gücü
20mW (16
)/CH
Çýkýþ Frekansý Aralýðý
20Hz~20KHz
Çalýþma Sýcaklýðý Aralýðý
-5~ +35°C (23~95°F)
FM Frekansý
87.50 ~ 108.00MHz
FM Sinyal Gürültü Oraný
45dB
FM T.H.D
1%
FM Hassasiyeti
10dB
SES
:
MPEG1/2/2.5 Katman 3 (8Kbps~320Kbps, 8KHz~48KHz), WMA,
Ses ASF (48Kbps~192Kbps, 8KHz~48KHz), Ogg (Q0~Q10)
GÖRÜNTÜ: QCIF 160x128
Çalýnabilir Dosya Sayýsý
Normal Klasör : 1024 Dosya
Kaydedilmiþ Klasör : 999 Dosya
Dosya Desteði
Bu ürün üçüncü þahýslarýn bir takým mülk haklarý altýnda lisanslanmýþtýr. Bu lisansýn,
lisanslý içeriðin özel, ticari olmayan amaçla kullanmasý için son kullanýcýlarý sýnýrlar.
Ticari kullaným hakký yoktur. Söz konusu lisans, bu ürün dýþýndaki herhangi bir ürünü
kapsamaz ve lisans, bu ürünle birlikte kullanýlan veya satýlan, ISO/IEC 11172-3 veya
ISO/IEC13818-3'e uyan lisanslanmamýþ herhangi bir ürün veya iþlem için geçerli deðildir.
Lisans sadece; bu ürünün, ISO/OUR 11172-3 veya ISO/OUR 13818-3'e uyan ses
dosyalarýný kodlamak veya kodunu çözmek için kullanýmýný kapsar. ISO/OUR 11172-3
veya ISO/OUR 13818-3'e uymayan ürün özellikleri ve iþlevler için bu lisans altýnda
bir hak iddia edilemez.
Sample
This manual is suitable for devices