Samsung YH-J70SB user manual download (Page 33 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 45
65
USB Sunucu Kullanýmý
TR
USB Sunucu Kullanýmý
64
I
YH-J70 USB SUNUCU Uyumu
Aþaðýda listelenen kameralardaki görüntüleri depolamak üzere YH-J70'e aktarabilirsiniz.
Aþaðýdaki listede yer alan dijital kameralar YH-J70 USB Sunucu fonksiyonu ile uyumludur.
Bu liste donaným yazýlýmlarýnýn yükseltilmesi ile deðiþebilir.
- Yukarýdakine benzer iþlemlerle, sesçalardaki dosyalarý harici bir cihaza aktarabilirsiniz.
YH-J70
Slave Device
USB HOST
01-As long as you lov
I’ll be there.mp3
01-Goodbye.mp3
go away.mp3
please.mp3
dreams come true.m
YH-J70
01-As long as you lov
please.mp
dreams come true.m
TOOL
Copy
Cut
Paste
USB disconnect
Fuji Finepix-A340
Fuji Finepix-F450
Fuji Finepix-F810
Panasonic Lumix-FZ20
Olympus 300-Digital
Pentax Optio-S40
H.P. Photosmart 945
NIKON COOLPix 4200
NIKON COOLPix 4300
NIKON COOLPix S1
Panasonic DMC-FX7
YP-55
YP-MT6
YP-T6
YP-ST5
YP-T5
YP-53
YH-920
YP-T7
YH-925
YP-C1
YP-60
YP-T8
MP3 Çalar
(Samsung)
Dijital Kamera
Model Numarasý
Model Numarasý
Cihaz
Cihaz
Not
4
Harici Cihazda kopyalanacak dosyanýn içinde bulunduðu klasöre gidin.
5
USB Tool ekranýna gitmek için TOOL tuþuna basýn ve ardýndan [Paste] seçin.
Seçilen dosya sesçalara aktarýlacaktýr. Harici cihaz ve sesçalar arasýnda dosya aktarýmý
esnasýnda aradaki baðlantýyý kesmeyin.
Sample
This manual is suitable for devices