Samsung YH-J70SB user manual download (Page 24 of 45)

Languages: Turkish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 45
47
FM Radyo Dinleme
TR
MENÜ Seçenekleri
46
MENU tuþuna basýn.
Menü üzerinden FM Radyo'yu seçin ve SELECT tuþuna basýn.
I
FM Radyo Moduna Geçilmesi
Manuel Arama: Frekansý aþaðý veya yukarý yönde deðiþtirmek için
tuþlarýný kullanýn.
,
Otomatik Arama: Alýnan frekanslar için otomatik olarak arama yapmak üzere
,
tuþlarýna basýn ve basýlý tutun.
I
Frekans Arama
01
I
Music
02
I
FM Radio
03
I
Navigation
04
I
Text
05
I
Photo/Video
06
I
USB Host
07
I
Games
08
I
Settings
Now playing
: O anda çalan geçerli parçayý görüntülemek için.
FM Radio
: FM Radyo dinlemek için.
Navigation
: Navigasyon Moduna gitmek ve dosya ve klasörleri taramak için.
Text
: Metin dosyalarýný okumak için.
Photo/Video
: Kayýtlý görüntü dosyalarý veya videolarý izlemek için.
USB Host
: Sesçalarda kayýtlý dosyalarý harici bir cihaza aktarmak için veya
harici bir cihazda kayýtlý dosyalarý sesçalara aktarmak için.
Games
: Oyun oynamak için.
Settings
: Ýþlevleri ayarlamak için.
Menü moduna geçmek için MENU tuþuna basýn.
Ýstediðiniz menü öðesini seçmek için SELECT tuþunu kullanýn ve kýsa bir an SELECT tuþuna basýn.
- Menü modunda iken bir önceki ekrana gitmek için
tuþuna basýn.
Notlar
Sample
This manual is suitable for devices