Samsung YH-J70S user manual download (Page 8 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 45
14
15
P
ř
ipojení p
ř
ehráva
č
e k vašemu PC
Systémové požadavky
Systém PC musí spl
ň
ovat následující
požadavky:
Pentium 200 MHz nebo vyšší
Windows 98 SE/ME/2000/XP
50 MB volného prostoru na pevném
disku
Mechanika CD-ROM (rychlost
dvojnásobná nebo vyšší)
Podpora USB p
ř
ipojení (2.0)
DirectX 9,0 nebo vyšší.
Poznámka
-
P
ř
ihlaste se jako administrátor
(hlavní uživatel) a nainstalujte
dodané software (Media /
Multimedia Studio) ve Windows
XP.
Informace o kontu užívatele
m
ů
žete zm
ě
nit v [Start]
[Control panel]
[User account]
na lišt
ě
vašeho PC.
Nainstalujte Samsung Media Studio ješt
ě
p
ř
ed prvním p
ř
ipojením p
ř
ehráva
č
e k PC.
Instalace software
1. Do CD-ROM mechaniky vložte
instala
č
ní CD.
Zobrazí se okno viz. níže.
Zvolte [Install Samsung Media Studio]
P
ř
ipojení p
ř
ehráva
č
e k vašemu PC
2. Pro ukon
č
ení instalace postupujte podle pokyn
ů
v okn
ě
.
Sample
This manual is suitable for devices