Samsung YH-J70S user manual download (Page 43 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 45
84
85
Nastavení systému
P
ů
vodní nastavení
Použijte tla
č
ítko SELECT pro obnovení p
ů
vodních nastavení ano (Yes) nebo ne
(No).
Když vyberete [Yes], zobrazí se okno. Když potvrdíte [OK], všechna nastavení
budou nastaveny na p
ů
vodní hodnoty.
O aplikaci (About)
Zvolte About pro informace o celkové a volné kapacit
ě
a verzi software.
Tabulka menu
Pro pohyb a potvrzení použijte tla
č
ítko SELECT.
P
ů
vodní nastavení
Sample
This manual is suitable for devices