Samsung YH-J70S user manual download (Page 35 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 45
68
69
Hraní her
Omok
1. Pro zahájení hry stiskn
ě
te [START].
[Popis hry]
-
Hrá
č
s p
ě
ti kameny v
ř
ad
ě
, horizontáln
ě
, vertikáln
ě
, nebo diagonáln
ě
, vyhrává hru.
-
, SELECT: Pohyb nahoru, dolu a potvrzení.
-
,
: Pohyb vlevo a vpravo.
-
TOOL: Restart, ukon
č
ení.
Hraní her
Tetris
1. Pro zahájení hry stiskn
ě
te [START].
2. Když se zobrazí obrazovka s úrov
ň
emi, zvolte úrove
ň
použitím tla
č
ítka SELECT.
[Popis hry]
-
Cílem hry je odstra
ň
ovat
ř
ady ukládáním stavebních kus
ů
r
ů
zných tvar
ů
.
-
SELECT: Zm
ě
na tvaru stavební
č
ásti.
-
,
: Pohyb vlevo a vpravo.
-
: Spušt
ě
ní dolu
-
TOOL: Restart, ukon
č
ení.
Úrove
ň
Odstranit
ř
ádky
Body
Sample
This manual is suitable for devices