Samsung YH-J70S user manual download (Page 33 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 45
64
65
Použití USB Host
4. P
ř
esu
ň
te se do adresá
ř
e, do kterého chcete zkopírovat soubor z externího za
ř
ízení.
5. Pro p
ř
esun na obrazovku s nástroji pro práci s USB stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL,
a potom zvolte [Paste].
Zvolený soubor bude p
ř
esunut/zkopírován do p
ř
ehráva
č
e. B
ě
hem p
ř
enosu
souboru neodpojujte p
ř
ehráva
č
nebo externí za
ř
ízení.
Poznámka
-
Analogicky je možné p
ř
enášet soubory z p
ř
ehráva
č
e do externího za
ř
ízení.
Použití USB Host
YH-J70 USB HOST kompatibilnost
Z fotoaparát
ů
uvedených níže m
ů
žete p
ř
enášet obrázky do vašeho YH-J70.
Níže je seznam fotoaparát
ů
, které jsou kompatibilní s funkcí USB Host p
ř
ístroje YH-
J70.
Tento seznam se m
ů
že zm
ě
nit s novými verzemi firmware.
Za
ř
ízení
Model
Za
ř
ízení
Model
YP-55
Fuji Finepix-A340
YP-MT6
Fuji Finepix-F450
YP-T6
Fuji Finepix-F810
YP-ST5
Panasonic Lumix-FZ20
YP-T5
Olympus 300-Digital
YP-53
Pentax Optio-S40
YH-920
H.P. Photosmart 945
YP-T7
NIKON COOLPix 4200
YH-925
NIKON COOLPix 4300
YP-C1
NIKON COOLPix S1
YP-60
Panasonic DMC-FX7
MP3 p
ř
ehráva
č
(SAMSUNG)
YP-T8
Digitální fotoaparát
Sample
This manual is suitable for devices