Samsung YH-J70S user manual download (Page 18 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 45
34
35
Používání programu Multimedia Studio
P
ř
ed kopírováním obrázkových, nebo video soubor
ů
pomocí programu Multimedia
Studio nejd
ř
íve zvolte režim p
ř
ipojení. Stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU a z menu vyberte
[Settings]
[PC Connect Mode]
[Removable Disk].
Odesílání videa
1. P
ř
ipojte p
ř
ehráva
č
k PC.
2. Vyberte video, které chcete odeslat.
3. Stiskn
ě
te [File]
[Export videos to device] v horní
č
ásti programu Multimedia
Studio.
4. Zvolte p
ř
ipojené za
ř
ízení k PC v okn
ě
[Select device], a potom stiskn
ě
te tla
č
ítko
[OK].
Používání programu Multimedia Studio
5. Vyberte adresá
ř
pro uložení z okna do volby adresá
řů
a stiskn
ě
te tla
č
ítko [OK].
6. Stiskn
ě
te tla
č
ítko [Convert] když se zobrazí okno konverzí.
Konvertované soubory jsou p
ř
evád
ě
ny do .svi formátu.
Získané soubory je možné zobrazit ve [Photo/Video]
[Video].
Pre p
ř
evody a ukládání video soubor
ů
musíte zkontrolovat nasledující.
1. Zkontrolujte, zda je na PC nainstalován Direct X 9.0 nebo vyšší.
2. Zkontrolujte, zda je na PC nainstalován Windows Media Player 9.0 nebo vyšší.
3. Zkontrolujte, zda je na PC nainstalován Unified Codec Pack.
Poznámka
-
Video soubory uložené na p
ř
ehráva
č
m
ů
žete vymazat zvolením [File]
[Delete videos from device].
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
Sample
This manual is suitable for devices