Samsung YH-J70S user manual download (Page 9 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 45
17
A lejátszó csatlakoztatása számítógéphez
HU
Az USB meghajtó sikeres telepítésének ellenôrzése
Windows XP:
Vezérlôpult [
Control Panel
]
Rendszer [
System
]
Hardver [
Hardware
]
Eszközkezelô
[
Device Manager
]
Lemezmeghajtók [
Disk Drives
]
Samsung YH-J70 USB Device
A lejátszó csatlakoztatása számítógéphez
16
1
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a számítógép hátoldalán az USB aljzathoz.
2
Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a lejátszó alján található USB aljzathoz.
l
Ha az USB kezelôprogram telepítése alatti parancsvégrehajtáskor vagy inicializáláskor kihúz-
za a számítógépbôl az USB kábelt, elôfordulhat, hogy a továbbiakban a számítógép helyte-
lenül mûködik.
4
Az USB kezelôprogram telepítése után az Eszközkezelôben [
Device Manager
]
megjelenik a „
Samsung YH-J70 USB Device
” jelzés.
3
Az USB kezelôprogram telepítése egy új eszköz keresésére vonatkozó üzenettel
kezdôdik. Telepítés alatt a képernyôn nem látható képernyô-kijelzés.
Az eszközkezelôben ellenôrizheti, hogy a telepítés sikeresen lezajlott-e.
I
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel
Számítógép
Számítógép
USB kábel
USB kábel
Lejátszó
Lejátszó
Asztali tartó
Megjegyzés
- Ha a lejátszót az asztali tartóba helyezve kívánja használni, az USB kábelt a tartón található USB
csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa.
-
Sample
This manual is suitable for devices