Samsung YH-J70S user manual download (Page 45 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 45
88
Mûszaki adatok
A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének
figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját fel-
használásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik.
A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre a
készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult egyéb
cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 111772-3 vagy ISO/IEC 13813-3 elôírásait.
Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására
az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit
olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13813-3 elôírásaival.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az YH-J70 készülék a 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendeletében
elôírtak szerint megfelel a következô mûszaki jellemzôknek:
Modell
YH-J70
Beépített memória kapacitás
YH-J70 SB/SW(20GB) / YH-J70 LB/LW(30GB)
Az akkumulátor kapacitása
950 mAh
Feszültség
4,2V (Li-ion) újratölthetô akkumulátor
Méretek/Tömeg
62 X 99.8 X 16.4mm/135g
Tok
Mûanyag
Zajszint
90 dB 20kHz aluláteresztô szûrôvel
(1 KHz/0 dB)
Fülhallgató kimeneti teljesítmény
20 mW/csatorna (16Ω)
Frekvenciaátvitel
20Hz~20KHz
Mûködési hômérséklet tartomány
-5-tôl +35°C-ig
Vételi frekvencia (FM)
87,50 – 108,00 MHz
Jel/zaj arány (FM)
45 dB
Teljes harmonikus torzítás (FM T.H.D.)
1%
Hasznos érzékenység (FM)
10 dB
AUDIO :
MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps~320Kbps, 8KHz~48KHz), WMA,
Audio ASF (48Kbps~192Kbps, 8KHz~48KHz), Ogg (Q0~Q10)
IMAGE
: QCIF 160x128
Lejátszható fájlok száma
Normál mappa: 1024
fájl
Felvett mappa: 999 fájl
Támogatott fájl formátumok
HU
Mûszaki adatok
Ha az alábbi jelölés megtalálható a terméken vagy a hozzátartozó ismertetôk-
ben, akkor az adott termék a tönkremenetele után sem dobható ki a háztartási
szemét közé.
A környezet valamint az emberek egészségének védelme érdekében gondos-
kodjon arról, hogy a készülék ne a napi szemét közé kerüljön, hanem adjon
lehetôséget a kinyerhetô alapanyagok újrahasznosítására.
Kérjük a felhasználót, hogy a termék kidobása helyett lépjen kapcsolatba annak
forgalmazójával, vagy az illetékes állami szerveknél érdeklôdjön afelôl, hogy hol
lehet a terméket leadni újrahasznosításra.
Üzleti felhasználóink lépjenek kapcsolatba forgalmazójukkal, és ellenôrizzék, mi
áll a vásárlási szerzôdésben az termék megsemmisítésével kapcsolatban.
Ne dobja a terméket a háztartási szemét közé!
Csak Európában történô forgalmazás esetén:
Sample
This manual is suitable for devices