Samsung YH-J70S user manual download (Page 44 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 45
87
HU
Hibaelhárítás
Lejátszási üzemmódban a készülék tévesen mutatja a lejátszási idôt.
l
Ellenôrizze, hogy nem változó bitsebességû (VBR) fájlt játszik-e le. A VBR fájlok lejátszása csak rés-
zlegesen támogatott.
Nem mûködnek a gombok a készüléken.
l
Ellenôrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.
l
Ellenôrizze, hogy az USB kábel nincs-e csatlakoztatva.
Ha USB kábelt csatlakoztat a lejátszóhoz, a lejátszó gombjai nem mûködnek.
Az LCD képernyô túl sötét
l
Ellenôrizze a háttérvilágítás és az LCD képernyô világítás kikapcsolásának a beállítását.
Lejátszás alatt ismeretlen karakterek jelennek meg.
l
A nem támogatott nyelveket a lejátszó kérdôjellel jelzi.
A kiválasztott zenei fájl címe helyén a „Null" üzenet jelenik meg.
l
A fájl nem tartalmaz ID3 mezôinformációt. Írja be a címet, elôadót, album információt.
A mûsorszám cím, elôadó vagy album szerinti keresés sokáig tart.
l
Ha a lejátszó nagyon sok fájt tartalmaz, lelassul a keresés.
86
Hibaelhárítás
Megjelenik a „System Fail Need Firmware Upgrade" (Rendszerhiba, frissítse a
szoftvert) üzenet: keresési üzemmódban nem lehet fájlt keresni.
l
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, indítsa el a Media Studio programot, majd válassza
ki a Eszköz [Device]
Könyvtár helyreállítása [Reconstruct Library] pontokat.
A készülék nem mûködik, és a kijelzôn nem látható semmi.
l
Állítsa vissza a gyári alapbeállítási értékeket.
l
Ellenôrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.
l
Ellenôrizze, hogy nincsenek-e zárolva a gombok a HOLD kapcsolóval.
Lejátszás (PLAY) üzemmódban a
x
gomb megnyomása után nem indul el a zene lejátszása.
l
Ellenôrizze, hogy a beépített memória MP3 vagy WMA fájlokat tartalmaz-e.
l
Egyes fájl formátumokat (pl. MPEG1 LAYER 1) nem lehet lejátszani.
Nem lehet fájlokat letölteni.
l
Ellenôrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.
l
Ellenôrizze a készülék és a számítógép közötti USB csatlakoztatást.
Ha újraindítja a számítógépet, mialatt a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, a
számítógép és a lejátszó közötti kapcsolat megszakad. Csatlakoztassa újra a lejátszót.
l
Ellenôrizze, hogy nem látható-e a képernyô alján az „unplug/eject” vagy „Safely Remove
Hardware” ikon.
A háttérvilágítás nem mûködik.
l
Ellenôrizze a háttérvilágítás beállítását.
l
Amikor az akkumulátor kapacitása csökken, a háttérvilágítás nem mûködik.
Sample
This manual is suitable for devices