Samsung YH-J70S user manual download (Page 40 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 45
79
Idôzítési beállítások
HU
PM
Folder
NORMAL
MP3
NOR
05:38
192kbps
003/007
35
JOY.mp3
OO
:00:40
1
A
és
gombokkal válassza ki azt az idôtartamot,
aminek letelte után a készülék automatikusan
kikapcsol.
l
Az idôtartamot 10 és 120 perc között választhatja ki.
A kiválasztott idôtartam letelte után a készülék
automatikusan kikapcsol.
l
Ha az „OFF” [Kikapcsolva] beállítást választja, a készülék
nem kapcsol ki automatikusan.
2
A beállítás után válassza ki az
OK
-t, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
I
Elalváskapcsoló (Sleep)
l
Állítsa be a készüléken a dátumot és a pontos idôt.
1
A
SELECT
gombbal lépjen sorban egymás után a beállítandó értékekre, és a
,
gombokkal állítsa be az évet, hónapot és napot.
2
A
gomb megnyomásával lépjen tovább az órabeállításra (
Time
).
3
A
,
gombokkal állítsa be a pontos idôt, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
4
A beállítás után válassza ki az
OK
-t, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
I
Dátum/Óra beállítás (Date/Time Set)
Sleep Time
OK
Cancel
30 Min
Date/Time
2005
07 FRI
1 (JAN)
01:17 AM
OK
Cancel
Year
Day
Month
Time
t
t
t
t
t
t
t
Idôzítési beállítások
78
1
Nyomja meg a
TOOL
gombot a naptár képernyôn.
l
Nap (day): lépés naponként
l
Hónap (month): lépés hónaponként
l
Év (year): lépés évenként
2
Lépjen az ellenôrizni kívánt dátumra.
l
s
,
t
: lépés felfelé vagy lefelé
l
,
: lépés balra vagy jobbra
3
Ellenôrzés után nyomja meg a
SELECT
gombot.
l
Visszatér az elôzô képernyô.
3
Nyomja meg a
TOOL
gombot.
l
Billentyû beállítás (Keypad): megváltoztathatja az egyes
gombokhoz tartozó karaktereket.
Választási lehetôségek: koreai karakterek
számjegyek
angol abc nagybetûi
angol abc kisbetûi
speciális
karakterek.
l
Clear: az egész emlékeztetô törlése.
4
A beírás végeztével lépjen az
OK
-ra, és nyomja
meg a
SELECT
gombot.
»≠∏È ¡ˆøÚ
OK
Cancel
Keypad Set
Clear
Tool
123
ABC
abc
!~^
Calendar
4
2005
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
I
Naptár
s
t
s
t
Megjegyzés
- A bejegyzés törléséhez a bejegyzések listáján válassza ki a törlendô bejegyzést, és válassza
ki a Törlést [
DELETE
].
-
Sample
This manual is suitable for devices