Samsung YH-J70S user manual download (Page 4 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 45
7
Biztonsági elôírások
HU
Tartsa be a biztonságos közlekedéshez szükséges szabályokat.
l
Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de
közlekedési rendszabályokba is ütközik.
l
Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerôt, fôleg
keresztezôdések környékén.
A hallása védelmében
l
Ne hallgassa túl hangosan a készüléket. A túl hangos zene károsíthatja a hallását.
l
Csökkentse le a hangerôt, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha fülcsengést tapasztal.
l
Ügyeljen rá, nehogy a karja beleakadjon a fülhallgató vezetékbe séta vagy a tornagyakorlatok közben.
l
A csomagolóanyag, az elemek, valamint az elöregedett elektromos berendezések kidobásakor vegye
figyelembe az érvényes környezetvédelmi rendelkezéseket.
l
A lejátszó csomagolásához kartonpapírt, polietilént, stb. használtunk, szükségtelen anyagfelhasználás
nem történt.
l
Környezeti hômérséklet:
5°C és +35°C között
l
Páratartalom:
10 – 75%
I
A fülhallgató
I
Környezeti feltételek
I
Környezetvédelmi tudnivalók
Biztonsági elôírások
6
Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se
önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.
]
A Samsung nem vállal felelôsséget adatveszteség miatt keletkezô kárért, bármi legyen az adatveszteség oka
(a készülék hibája, stb.).
Vigyázzon, hogy ne
ömöljön folyadék a
készülékre.
Ne használjon a készülék
tisztításához vegysz-
ereket, pl. benzint, hígítót.
Óvja a készüléket ütéstôl.
Ne tegyen nehéz tárgyat a
készülékre.
Ne érintse meg a töltôt
nedves kézzel.
Óvja a készüléket
közvetlen napsugárzástól,
hôforrástól.
Ne tárolja a készüléket poros
helyen.
Ne használja a készüléket
olyan berendezés közelében,
amely erôs mágneses teret
gerjeszt.
Ne próbálja meg szét-
szedni, és saját maga
megszerelni a készüléket.
Ne tegye ki a készüléket
szélsôséges hômérsékletnek
(ne használja 5°C alatt és
+35°C felett). Óvja a
készüléket a nedvességtôl.
Sample
This manual is suitable for devices