Samsung YH-J70S user manual download (Page 39 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 45
77
Idôzítési beállítások
HU
1
A memo képernyô megjelenésekor válassza ki az Új bejegyzés [
New Memo
]
menüpontot.
2
Írja be a bejegyzést.
l
A beírás módja:
A
s
,
t
,
,
és
gombokkal válassza ki a
gombokat, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
Nyomja meg a
SELECT
gombot kétszer, ha a
gombhoz tartozó második karaktert szeretné beírni.
Pl. Írja be a „MOVE” szót:
Ugorjon a megfelelô gombra, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
egyszer
háromszor
háromszor
kétszer
l
Betû törléséhez nyomja meg a
gombot, üres karakter beviteléhez pedig a
„SPACE” gombot.
I
Emlékeztetô (Memo)
A
MENU
gomb megnyomásával lépjen be a menübe. A Beállítások [
Settings
] menüben
válassza ki az Idôzítési beállítások [
Time/Schedule
] menüpontot.
Memo
OK
Cancel
Megjegyzés
- Max. egy oldalnyi emlékeztetô írható be.
-
Folytatás a következô oldalon...
Hangbeállítások
76
-
Az Ekvalizer beállítás [
EQ
] menüben válassza ki
az Egyéni EQ [
User EQ
] menüpontot.
Ennél a beállításnál saját maga elvégezheti a
hangszín beállítását.
l
Válasszon a
,
gombokkal jobbra balra mozogva,
és állítsa be a kiválasztott frekvenciasáv jelszintjét a
SELECT
gombbal. A beállítás után lépjen az
OK
pontra,
és nyomja meg a
SELECT
gombot.
I
Egyéni ekvalizer beállítás (User EQ Set)
l
A
SELECT
gombbal kapcsolja Be (
On
) vagy Ki (
Off
) a
gombnyomást kísérô hangjelzést.
l
Be (On): minden gombnyomást kattanás szerû hangjelzés
kísér.
l
Ki (Off): Nem hallható hang a gombok megnyomásakor.
I
Hangjelzés (Clicker)
On
Off
Clicker
OK
Cancel
User EQ Set
60
250
1K
4K
16K
125
500
2K
8K
+10dB
0dB
-10dB
Sample
This manual is suitable for devices