Samsung YH-J70S user manual download (Page 30 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 45
59
Afôbb funkciók használata szövegolvasási
(TEXT)
üzemmódban
HU
1
Nyomja meg a
TOOL
gombot, amikor szöveget olvas.
l
Megjelenik a Szöveg eszközlista [
Text Tool
] képernyô.
2
Válassza ki a Szöveggörgetés módja [
Page Scroll
Type
] pontot, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
3
Válassza ki a kívánt beállítást, és nyomja meg
a
SELECT
gombot.
l
Soronként fel/le (Line Up/Down): A
,
gomb megnyomására a szöveg
soronként mozog felfelé vagy lefelé.
l
Oldalanként fel/le (Line Up/Down): A
,
gomb megnyomására a szöveg
oldalanként mozog felfelé vagy lefelé.
I
Lapozás
1
Nyomja meg a
TOOL
gombot, amikor szöveget olvas.
l
Megjelenik a Szöveg eszközlista [
Text Tool
] képernyô.
2
Válassza ki az Automatikus görgetés [
Auto Scroll
]
pontot, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
3
Válasszon az idô beállítások közül, és nyomja meg
a
SELECT
gombot.
l
A következô értékek közül választhat: Kikapcsolva (Off), 1, 3, 5 vagy 10 mp.
l
A kiválasztott idôtartam letelte után a képernyôn automatikusan megjelenik a
következô oldal.
I
Automatikus görgetés
Bookmark
Go to page
Page Scroll Type
Auto Scroll
TOOL
Line Up/Down
Page Up/Down
Bookmark
Go to page
Page Scroll Type
Auto Scroll
TOOL
Off
1 sec
3 sec
5 sec
10 sec
Afôbb funkciók használata szövegolvasási
(TEXT)
üzemmódban
58
The Little Prince
0011
/0102
Once when I was six
years old I saw a
magnificent picture in
a book, called True
Stories from Nature,
about the primeval for
Bookmark
Go to page
Page Scroll Type
Auto Scroll
TOOL
0
0
1
1 /0102
Az összes oldal száma
1
Nyomja meg a
TOOL
gombot, amikor szöveget olvas.
l
Megjelenik a Szöveg eszközlista [
Text Tool
] képernyô.
2
Válassza ki az Ugrás adott oldalra [
Go to page
] pontot, és nyomja
meg a
SELECT
gombot.
3
Válassza ki a kívánt oldalt, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
l
Megjelenik a kiválasztott oldal.
l
SELECT: oldal kiválasztása
l
,
: Mozgás a beírási ablakon belül.
I
Ugrás adott oldalra
s
s
s s
s
s
s s
Sample
This manual is suitable for devices