Samsung YH-J70S user manual download (Page 29 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 45
57
Afôbb funkciók használata szövegolvasási
(TEXT)
üzemmódban
HU
Bookmark
Go to page
Page Scroll Type
Auto Scroll
TOOL
Add
Move
l
A
SELECT
gombbal mozoghat a menüpontok között, és kiválaszthatja a megfelelôt.
l
A
gombbal visszatérhet az elôzô képernyôhöz.
1
Nyomja meg a
TOOL
gombot, amikor szöveget olvas.
l
Megjelenik a Szöveg eszközlista [
Text Tool
] képernyô.
2
Válassza ki a Könyvjelzô [
Bookmark
] pontot, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
3
Válassza ki az Elhelyezés [
Add
] vagy Ugrás [
Move
] feliratot, és nyomja meg
a
SELECT
gombot.
l
Elhelyezés (Add): Könyvjelzô elhelyezése az adott oldalon.
l
Ugrás (Move): A könyvjelzôvel megjelölt pozíció megkeresése a szövegfájlon belül.
I
Könyvjelzô
Megjegyzés
- Egy fájlon belül 1, egy könyvtáron belül 5 könyvjelzô helyezhetô el.
-
Szöveg olvasása
56
Megjegyzés
- 500KB feletti szövegfájlokat nem lehet elolvasni.
-
Door.txt
Identity.txt
The Little Prince.txt
TEXT
The Little Prince
0011
/0102
Once when I was six
years old I saw a mag-
nificent picture in a
book, called True
Stories from Nature,
about the primeval for
1
A
MENU
gomb megnyomásával lépjen be a menübe, és válassza ki a
Szövegolvasás [
Text
] menüpontot.
l
Megjelenik a szövegolvasási képernyô.
2
Válassza ki a kívánt szöveg fájlt, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
l
Megjelenik a kiválasztott szöveg.
-
s
,
t
: Hangerô csökkentése, növelése.
-
,
: Ugrás az elôzô, következô oldalra.
- Szövegfájl kiválasztása: Zene lejátszása alatt nyomja meg és tartsa lenyomva a
SELECT
gombot, amíg a keresés üzemmódba be nem lép. Válassza ki a
kívánt szövegfájlt, és nyomja meg a
SELECT
gombot.
04
I
Text
l
A szövegolvasás funkcióval elolvashatja a számítógépen létrehozott szövegfájlokat. A szöveg-
olvasás funkcióval csak akkor jeleníthetô meg a szöveg, ha a fájl .txt kiterjesztéssel rendelkezik.
l
Szövegfájlt zenehallgatás közben is elolvashat.
Sample
This manual is suitable for devices