Samsung YH-J70S user manual download (Page 24 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 45
47
FM rádió hallgatása
HU
Nyomja meg a
MENU
gombot.
Válassza ki az
FM Radio
menüpontot a menüben és nyomja meg a
SELECT
gombot.
I
Az FM Rádió üzemmód kiválasztása
l
Kézi hangolás: Nyomja meg a
,
gombot a kívánt állomás behangolásáig.
A frekvenciaérték változni kezd a megnyomott gombnak megfelelô irányba.
l
Automatikus hangolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a
,
gombot az
automatikus hangolás elindításáig.
I
FM rádióadás behangolása
Beállítások a menüben
46
01
I
Music
02
I
FM Radio
03
I
Navigation
04
I
Text
05
I
Photo/Video
06
I
USB Host
07
I
Games
08
I
Settings
l
Music (Zene lejátszás): az éppen játszott mûsorszám ellenôrzése.
l
FM Radio (FM Rádió): FM rádió hallgatása.
l
Navigation (Keresés): Belépés a Keresés üzemmódba fájlok kereséséhez.
l
Text (Szöveg olvasása): Szöveg olvasása.
l
Photo/Video (Kép/Videó megnézése): Kép/videó megnézése.
l
USB Host
: A lejátszón elmentett fájlok átvitele külsô eszközre, vagy fájlok letöltése
külsô eszközrôl a lejátszóra.
l
Games (Játékok): Játék használata.
l
Settings (Beállítások): További funkciók beállítása.
Kapcsoljon
MENÜ
üzemmódba a
MENU
gomb megnyomásával.
Válassza ki a kívánt menüt a
SELECT
gombbal, és nyomja meg a
SELECT
gombot röviden a
menübe történô belépéshez.
Megjegyzés
- A
gomb megnyomásával visszatérhet az elôzô menüképernyôre.
-
Sample
This manual is suitable for devices