Samsung YH-J70S user manual download (Page 21 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 45
41
A kezelôszervek zárolása (HOLD)
HU
I
Kezdôpont
Zenei fájl lejátszása alatt nyomja meg az
A
÷
B
gombot
röviden az ismétlendô szakasz kezdôpontjánál.
l
A kijelzôn megjelenik az „
A
÷
” jelzés.
Nyomja meg újból az
A
÷
gombot az ismétlendô
szakasz végpontjánál.
l
A kijelzôn megjelenik az
A
÷
B
jelzés.
l
A készülék ismételten lejátssza a kijelölt szakaszt.
Nyomja meg az
A
÷
B
gombot röviden a szakasz törléséhez.
I
Végpont
Szakaszismétlés
A zárolás után a készülék gombjai nem mûködnek.
Hold Function of the Main Unit
Csúsztassa el a
kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.
h
Ha a HOLD kapcsolóval zárolja a készülék gombjait, a kijelzôn „
” a
jelzés látható.
Zenehallgatás
40
I
Zene lejátszása
I
A zene rövid idejû leállítása
l
Bekapcsolás: Kapcsolja be a készüléket a
xx
gomb megnyomásával.
l
Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a
xx
gombot.
Nyomja meg a
xx
gombot.
l
Megkezdôdik a lejátszás.
A
xx
gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.
l
Ha újból megnyomja a
xx
gombot, a készülék folytatja a
lejátszást.
Ellenôrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve, és hogy csatlakoztatta-e a fülhallgatót.
A hangerôt a Kiválasztás [
SELECT
] gombot felfelé vagy lefelé tolva módosíthatja.
l
A hangerôt a 00 – 60 közötti tartományban állíthatja be.
I
A hangerô beállítása
Sample
This manual is suitable for devices