Samsung YH-J70S user manual download (Page 10 of 45)

Languages: Hungarian
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 45
19
A lejátszó használata külsô tárolóeszközként
(cserélhetô lemezként)
HU
I
Az USB kábel kihúzása
A fájl áttöltése után az USB kábelt az alábbi módon húzza ki:
1
Kattintson rá kétszer az ablak jobb alsó
sarkában a feladatsorban a zöld nyílra.
2
Válassza ki az USB eszközt, kattintson a [
Stop
] gombra, és amikor meg-
jelenik az Eszköz kikapcsolása [
Hardware Device
] üzenet, kattintson az
OK
válaszra, és húzza ki az USB kábelt.
Figyelem:
- Ha az USB kábelt nem a megfelelô módon húzza ki, az lejátszón tárolt fájlok megsérülhetnek,
és a elôfordulhat, hogy a késôbbiekben nem lehet lejátszani ôket.
-
A lejátszó használata külsô tárolóeszközként
(cserélhetô lemezként)
18
Ha a lejátszót számítógéppel külsô tárolóeszközként kívánja használni, elôször a lejátszón ki
kell választani a PC csatlakoztatási üzemmódot.
Nyomja meg a
MENU
gombot, és válassza ki a menübôl sorra a Beállítások [
Settings
]
PC csatlakoz-
tatási üzemmód [
PC Connect Mode
]
Cserélhetô lemez [
Removable Disk
] pontokat.
I
Fájlok letöltése a számítógéprôl a lejátszóra
1
Csatlakoztassa a készüléket a
számítógéphez.
2
Kattintson az egér jobb gombjával a
Start
gombra, és válassza az „
Explore
” feliratot
a számítógép képernyôjén, ezzel megnyitja a Windows Explorer programot.
l
A Windows Explorer-ben megjelenik a Cserélhetô lemez [
Removable Disk
].
3
Válassza ki az áttöltendô fájlt, és az egérrel fogja meg és húzza át a cserélhetô
lemez alá a megfelelô mappába.
l
A zenei fájlokat a MUSIC mappába, a szövegfájlokat a TEXT mappába, a képfájlokat a
PHOTO mappába, az svi fájlokat a VIDEO mappába helyezze el.
- A lejátszón nem jelenik meg adat (DATA) mappa.
l
A lejátszó csak az .svi kiterjesztéssel rendelkezô videó
fájlokat támogatja. Más formátumú videó fájlokat csak
úgy lehet lejátszani, ha a Multimedia Studio-val
konvertálja, majd a konvertált fájlt áttölti a lejátszóra.
Figyelem:
- Ha a fájlok mozgatása alatt kihúzza az USB kábelt, a készülék hibás mûködését okozhatja.
- A Windows Explorer-ben a zenei fájlok sorrendje nem felel meg a lejátszási sorrendnek.
-
Sample
This manual is suitable for devices